יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל לשר האוצר: שמירה על החקלאות תוזיל את יוקר המחיה במדינת ישראל

אברהם דניאל, יו"ר התאחדות החקלאים החדשה בישראל באיגוד לשכות המסחר, פנה לשר האוצר, ח"כ יאיר לפיד, בדרישה שיפעל להצלת ענף החקלאות בישראל בכדי להוזיל את יוקר המחיה לטובת הציבור הישראלי.

דניאל הציע לשר שורה של פעולות בהן יש לנקוט: לבטל את כל האגרות והמיסים המוטלים על החקלאים, לאפשר קבלת עובדים זרים על פי צרכי החקלאי ולאפשר קיזוז ריאלי של עלויות מגורי העובדים הזרים. כמו כן, במשקים החקלאיים הקיימים יש להשקיע באמצעות מנהלת ההשקעות בחקלאות בפיתוח, בטכנולוגיה חדישה ובהגדלת אמצעי הייצור, במתן מענקים וביצירת מסלול להון חוזר. בנוסף, יש לתקצב רשת ביטחון (עלות הייצור) בעבור הפסדי החקלאי במידה שתהיה ירידת מחירים, כנהוג במדינות ה-OECD." 
  
לדברי דניאל, בעשור האחרון ממשלת ישראל הפסיקה את התמיכה בחקלאים ואף הקשתה עליהם בדרכים שונות, כגון: קבלת עובדים זרים, הטלת מיסים ואגרות ועלויות ניכרות בתשומות- מים, חומרי הדברה ועוד. "עקב כך, משקים רבים פשטו רגל או סגרו את המשקים מחוסר כדאיות. למרבה הצער, תופעה זו מתמשכת, מה שמביא להשתלטות של גורמים עוינים על אדמות המדינה. כיום נותרו כ-5,000 חקלאים המייצרים את התוצרת החקלאית הטרייה. במידה ומדיניות הממשלה תימשך ולא תעודד את החקלאות, ייסגרו משקים רבים נוספים בשל חוסר רווחיות."
 
"המשך סגירת המשקים החקלאיים תביא בשלב ראשון להשתלטות של חקלאים גדולים על השוק, מה שייצור שוק מונופוליסטי שיפגע בתחרות: מחירי התוצרת החקלאית ירקיעו שחקים והתוצרת החקלאית תהיה זמינה לעשירים בלבד." עקב כך, "ממשלת ישראל תיאלץ לייבא תוצרת חקלאית טרייה מאירופה כשעלות הטסת התוצרת תהיה גבוהה יותר מהמחירים המשווקים כיום לרשתות."
 
דניאל מסביר: עלות הטסה של פירות וירקות מאירופה לישראל עומדת על 7.5 ש"ח בממוצע לקילו, החקלאים מוכרים את התוצרת לרשתות במחיר שנע בין 5-6 ₪ בממוצע לקילו, כך שאם נוסיף לעלות ההטסה את העלויות הנוספות הכרוכות בייבוא מחיר הפירות והירקות עלול להתייקר בעשרות אחוזים ואף להגיע למחירים של 20 – 40 ₪ לקילו.
 
דניאל הדגיש במכתבו כי "כיום חל שיפור במשק המים בזכות התפלה ומי הקולחין שמיועדים לחקלאות. כ-50% מצריכת המים לחקלאות נעשית ממי קולחין שעוברים תהליך סינון וטיהור לצורך השקיית גידולים חקלאיים. למעשה, החקלאים משלמים בעבור מי הקולחין, ותורמים תרומה רבה לשמירה על איכות הסביבה ומי התהום. במידה והחקלאות תיעלם, מי הקולחין יוזרמו לים, וההשקעה הרבה בטיהור ובסינון מי הקולחין תרד לטמיון."
 
בסיכום דבריו, הציע דניאל דרכי פעולה להצלת החקלאים: " יש לבטל את כל האגרות והמיסים המוטלים על החקלאים, לאפשר קבלת עובדים זרים על פי צרכי החקלאי ולאפשר קיזוז ריאלי של עלויות מגורי העובדים הזרים. כמו כן, במשקים החקלאיים הקיימים יש להשקיע באמצעות מנהלת ההשקעות בחקלאות בפיתוח, בטכנולוגיה חדישה ובהגדלת אמצעי הייצור, במתן מענקים וביצירת מסלול להון חוזר. בנוסף, יש לתקצב רשת ביטחון (עלות הייצור) בעבור הפסדי החקלאי במידה שתהיה ירידת מחירים, כנהוג במדינות ה-OECD."
 
"חקלאות רווחית תחזיר את דור ההמשך, מה שיבטיח אספקת תוצרת חקלאית טרייה לאזרחי ישראל במחירים הוגנים  ושמירה על אדמות המדינה."

למידע נוסף בתחום זה