איגוד לשכות המסחר: העיריות גובות ריבית נשך של כ-9.4% בתוספת הצמדה למדד על איחור בתשלומי ארנונה – כ-100% יותר ממס הכנסה וכ-30% מריבית הפיגורים שקבע החשכ"ל

העיריות בישראל גובות ריבית נשך של 9.38% בשנה, בתוספת הצמדה למדד בגין פיגורי תשלומי ארנונה. כך עולה מבדיקה שערך איגוד לשכות המסחר בעקבות גל תלונות שקיבל האיגוד  מבלי עסקים. מהבדיקה עולה כי מדובר בשיעורי ריבית חריגה שהייתה מקובלת במשק לפני כ-30 שנה, ולא תוקנה מאז.

מהבדיקה עולה כי הריבית הגבוה אותן גובות הרשויות המקומיות נובעת מתיקון לחוק הרשויות המקומיות שהתקבל בשנת 1984 האפשר לרשות מקומית לגבות ריבית פיגורים כצמודה בשיעור של 0.75% לחודש, ובחישוב שנתי, בריבית דריבית, מדובר על ריבית של 9.38%, ובתוספת הצמדה לממד מדובר בריבית העומדת על כ12% בשנה. לשם השוואה, מדובר בריבית הגבוהה בלמעלה מ-100% מהריבית אותה גובה מס הכנסה בגין פיגורים בתשלומים, ריבית שנתית העומדת על 4% בתוספת הצמדה למדד וקנס פיגורים. בנוסף, מדובר בריבית הגבוהה בכ-30% מהריבית החריגה אותה קבע החשב הכללי באוצר העומדת על פריים פלוס 6.5% בשנה, ובסך הכל ב 8.75% בשנה.
 
באיגוד לשכות המסחר טוענים כי מדובר בשערורייה של ממש ובריבית הנגבית בתוקף הוראת חוק אנכרוניסטית, שבמשך שנים לא תוקנה ולא הותאמה למציאות הכלכלית של היום.
 
בפניה לשר הפנים, גדעון סער ולחיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי אומר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר כי אין ריבית כזו במשק, פרט לשוק האפור: "אני תמה מאוד שאיש בפקידות הבכירה במשרד הפנים לא התריע על כך, שכן מדובר בריבית דרקונית". לדבריו, יש לחדול מלחייב את סכומי הפיגור בריבית הנוכחית ולקבוע כי ריבית הפיגורים על מס הארנונה לא תעלה על 3%, כמו גם יתרות זכות של החזרי מס תזוכינה ב-3%. בנוסף, יש לחדול כליל מלהעביר פעולות של גביית מס למשרדי עו"ד וחברות גבייה פרטיות. לרשויות המקומיות יש מנגנונים לגבייה ומערכת חוקית יעילה המאפשרת גבייה ללא מנגנונים חיצוניים. אין שום סיבה שיוטל עומס נוסף על המגזר העסקי באמצעות חברות גבייה ומשרדי עו"ד. פעולות הגבייה יכולות להיעשות ישירות על ידי מנגנון העירייה עצמו.

למידע נוסף בתחום זה