תגובה להחלטת הממשלה נגד העלאה רטרואקטיבית של מס הארנונה: צעד מבורך, אך יש לבטל גם ההעלאות שניתנו בשנים 2013-2012

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, ברך על החלטת הממשלה לאשר את הצעת החוק שיזם שר הפנים, לבטל את יכולתן של הרשויות המקומיות להעלות רטרואקטיבית את מס הארנונה ואמר כי "אין ספק שאישור ההחלטה בכנסת ויישומה בפועל יפחית את חוסר הוודאות בניהול העסקי ובתכנון ההוצאות של העסקים, יחד עם זאת, על שר הפנים לפעול לביטול רטרואקטיבי של אישורי הארנונה החריגים שניתנו לרשויות המקומיות בשנים 2012 - 2013 , המהווים את הבסיס לחישוב מס הארנונה בשנים הבאות, וכן ולהקפיא את המשך גביית הארנונה החריגה למגזר העסקי בשנת 2014."

יש לזכור כי בשנת 2012, כ- 70 רשויות מקומיות קיבלו באופן סיטוני אישור גורף להעלאות חריגות של מס הארנונה. תופעה חמורה זו חזרה גם בשנת 2013, כ- 90 רשויות הגישו בקשות לאישורים חריגים וכ- 50 בקשות כבר אושרו. ומה שמצביע יותר מכל על החומרה הקיצונית של התופעה הינה העובדה שלא פחות מ- 42 רשויות מקומיות קיבלו אישורים חריגים להעלאת מס הארנונה גם בשנת 2012 וגם בשנת 2013, ביניהן ניתן למצוא את באר שבע, ירושלים, הוד השרון, תל אביב, חיפה, מודיעין, ראש העין, ועוד.
 
לדברי לין, בין השנים 2008-2013 הוכבד נטל הארנונה על הציבור ששילם תוספת מס ארנונה של לא פחות מ-5 מיליארד ש"ח, מתוכם שילם המגזר העסקי תוספת מס של 3 מיליארד ש"ח. "המגזר העסקי ובעיקר העסקים בתחום המסחר והשירותים הגיע לשיא כושר הספיגה. מס הארנונה הוא חלק כבד ומרכזי בעלויות של מגזר המסחר והשירותים, בעיקר של העסקים הזעירים והקטנים. מס הארנונה אינו קשור לרווח של העסק או למחזור, והוא משולם ללא כל זיקה להצלחת העסק, ויש לו השפעה ישירה על הכבדת יוקר המחיה והעלאת המחירים. כל אישור חריג המעלה את מס הארנונה עלול ואף משפיע על סגירת עסקים".

למידע נוסף בתחום זה