איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: למרות התנודתיות בשווקים: תעודות הסל גייסו בינואר 2014 כ-1.3 מיליארד ₪

למרות התנודתיות בשווקים, הרי ששוק תעודות הסל בישראל גייס בינואר 2014 כ-1.3 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "עיקר הגיוסים בחודש ינואר 2014 הינו בתעודות פיקדון בלמעלה מ-650 מיליון ₪, אולם הציבור המשיך להשקיע גם בתעודות סל על מניות בחו"ל, בהיקף של למעלה מ-חצי מיליארד ₪.

זוהי המשך מגמה של ציבור המשקיעים הישראלי, שגם בשנת 2013 הגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי (בשנה החולפת הושקעו כ-3.8 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בארץ וכ-9.3 מיליארד ₪ בתעודות על מניות בחו"ל).
 
לדברי סולומון, "שוק תעודות הסל בישראל מנהל נכון לסוף חודש ינואר 2014 למעלה מ-101.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת דצמבר 2013, שאז נוהלו כ-101 מיליארד ₪. מדובר שוב בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל."
 
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-25% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש ינואר 2014 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-520 מיליון ₪), ואחריה תכלית תעודות סל (כ-420 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.3% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.1%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 12% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב 2 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
 
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ינואר 2014
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

               
               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש ינואר 2014 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2014 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

ינו-14

דצמ-13

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

27,363

26.95

27,903

27.55

-96.86

-96.86

-1.93%

מניות בחו"ל

25,193

24.81

25,338

25.01

555.02

555.02

-0.57%

ממונפות ואסטרטגיות

517

0.51

506

0.50

19.20

19.20

2.13%

אג"ח בארץ

19,840

19.54

19,714

19.46

30.72

30.72

0.64%

אג"ח בחו"ל

260

0.26

277

0.27

-21.81

-21.81

-6.05%

סל מדדים

3,749

3.69

3,624

3.58

149.38

149.38

3.43%

תעודות פיקדון

24,614

24.24

23,933

23.63

651.01

651.01

2.84%

סה"כ

101,535

100.00

101,295

100.00

1,286.67

1,286.67

0.24%

  
             
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל בינואר 2014

נתח שוק

יצירות/פדיונות בינואר 2014

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

32,024

31.5%

510.64

510.64

31,890

0.42%

תכלית

29,782

29.3%

422.90

422.90

29,610

0.58%

פסגות

27,564

27.1%

97.49

97.49

27,750

-0.67%

הראל

12,164

12.0%

255.64

255.64

12,045

0.99%

סה"כ

101,535

100%

1,286.67

1,286.67

101,295

0.24%


 

למידע נוסף בתחום זה