לשכת המסחר בדרישה ממבקר המדינה: הוצא המלצה מחייבת לשרי הפנים והאוצר שלא לאשר העלאה חריגה בגובה הארנונה לרשות מקומית

כזכור, לפני ימים מועטים פורסם דו"ח מקיף של מוסד מבקר המדינה, המצביע על שורת בזבוזים וכשלים ברשויות מקומיות רבות בישראל. לדברי לין, "לא יתכן שדו"ח כזה יוותר חסר שיניים; ולא יתכן שבד בבד עם פרסום ליקויים או בזבוזים, כאמור, תקבלנה אותן רשויות מקומיות אישורים להעלאות חריגות ברמת הארנונה. "

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר פנייה למבקר המדינה השופט (בדימוס) יוסף שפירא, בדרישה שיוציא המלצה לשרי האוצר והפנים שלא לאשר בקשות לאישורים חריגים של רשות מקומית שלא תיקנה את העיוותים שנחשפו בדו"ח האחרון.
 
כזכור, לפני ימים מועטים פורסם דו"ח מקיף של מוסד מבקר המדינה, המצביע על שורת בזבוזים וכשלים ברשויות מקומיות רבות בישראל. לדברי לין, "לא יתכן שדו"ח כזה יוותר חסר שיניים; ולא יתכן שבד בבד עם פרסום ליקויים או בזבוזים, כאמור, תקבלנה אותן רשויות מקומיות אישורים להעלאות חריגות ברמת הארנונה. "
 
"בכל מקרה שבו נחשפו בדו"ח בזבוזים מיותרים או כשלי ניהול ברשות מקומית נתונה, מן הראוי שאותה רשות לא תקבל אישור חריג להעלאת ארנונה עד אשר יוכח כי היא תיקנה את הכשלים עליהם מצביע הדו"ח. אחרת התקיפות והחשיבות של הדו"ח לא תקדם את תיקוני העיוותים ברשויות המקומיות ותהיה חסרת ערך", מדגיש לין.
 
לין מסביר בפנייתו: כידוע העלאת מס הארנונה יכולה להיעשות מדי שנה ברמה שווה לכל הרשויות המקומיות, על-פי עליית המדד ובאישור ועדת הכספים של הכנסת. אולם, רשויות מקומיות רבות משתמשות במנגנון האישור החריג כדי לעקוף את הביקורת הציבורית ואת ועדת הכספים בכנסת ולקבל אישורים להעלאות חריגות.
 
בשנת 2012 קיבלו לא פחות מ- 70 רשויות מקומיות ומועצות אזוריות אישורים להעלאות חריגות של הארנונה בשיעורים שנעו בין 5% עד 25%, ללא שנעשתה ביקורת עניינית באשר להצדקת הענקת האישור החריג.
 
בנוסף דורש לין ממבקר המדינה לבצע בדיקה מקיפה של ההליך שבוצע על ידי משרד הפנים במהלך שנת 2012 בו ניתנו אישורים חריגים להעלאת הארנונה בכ- 70 רשויות ומועצות מקומיות, אשר, לדעתו, נעשה שלא כדין ובניגוד לתכלית החוק.

כל זאת בהמשך לפניית לין לשרי האוצר והפנים כי דו"ח מבקר המדינה מחייב שלא יינתן בשום אופן אישור חריג להעלאת ארנונה ברשויות מקומיות שמבקר המדינה חשף ליקויים של בזבוז או ניהול כושל. 

למידע נוסף בתחום זה