לין: אם דרישתנו לביטול רטרואקטיבי של האישורים החריגים שניתנו ל60 רשויות מקומיות ב 2012 לא תתקבל - תוגש עתירה לבג"צ

אין די במניעת הדיון על שינוי חישובי השטח בגביית הארנונה בוועדת הכספים אתמול. יש לבטל את כל ההעלאות החריגות, שניתנו שלא כדין במהלך 2012 ב- 60 רשויות מקומיות. אם דרישתנו משרי האוצר והפנים לביטול רטרואקטיבי של אישורים חריגים אלה לא תתקבל - תוגש עתירה לבגצ כבר בעתיד הקרוב ." כך מתריע עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר.

לין פנה לאחרונה אל שרי האוצר והפנים בדרישה לבטל רטרואקטיבית את אישורי הארנונה החריגים הללו שניתנו בשנת 2012 וכן ולהקפיא את המשך גביית הארנונה החריגה למגזר העסקי בשנת 2014.
 
כזכור, בשנת 2012 הועלתה הארנונה הכללית ברשויות המקומיות בשיעור של 3.1%. מעבר להעלאה זו, נתנו שרי האוצר והפנים דאז ל- 60 רשויות מקומיות אישור גורף, ללא בדיקה ממשית להעלאות חריגות בשיעורים שונים ובטווח העלאה שבין 4% לבין-25%. העלאה גורפת זו במסגרת האישורים החריגים, מנוגדת בתכלית לחוק ההסדרים במשק המדינה.
 
מבדיקת איגוד לשכות המסחר עולה, כי המגזר העסקי ב-60 רשויות מקומיות שילם תוספת של ארנונה חריגה בסך 200 מיליון ש"ח בשנים 2012-2013, בהשוואה לשנת 2011,  בגין אישורים חריגים שניתנו בשנת 2012 מעבר לשיעור העלאה הקבוע בחוק,  ואם התשלום על פי ההעלאה החריגה לא יבוטל, הרי שהוא צפוי לשלם כ-100 מיליון ש"ח נוספים בשנת 2014. בין הרשויות המקומיות להן ניתן אישור לגביית ארנונה חריגה מהמגזר העסקי נמצאות ירושלים, באר שבע, פתח תקווה, כפר סבא, רחובות, ראש העין ועוד.
 
"אישור חריג אינו יכול להינתן אוטומטית. הוא חייב להינתן על בסיס בדיקה ספציפית, ישירה ועניינית, באשר לרשות נתונה, המצדיקה חריגה מהנורמה הכללית. כך לא נהגו במהלך 2012 שרי הפנים והאוצר. המגזר העסקי נמצא בשנים האחרונות תחת ביקורת ובחינת יוקר המחיה תוך דרישה של המדינה ושל הציבור להפחתות מחירים. יחד עם זאת, המדינה מאפשרת למונופולים המוחלטים בשליטתה (ובכלל זה רשויות המקומיות)  לגבות סכומים נוספים מן המגזר העסקי".
 
לין מוסיף: "אני מודע ללחצים המופעלים היום מצד הרשויות המקומיות להעלות את שיעורי הארנונה בעיקר על המגזר העסקי כאמצעי להגדלות ההכנסות,  אולם צריך להבין כי המגזר העסקי, ובעיקר העסקים בתחום המסחר והשירותים הגיע לשיא כושר הספיגה. העלאות ארנונה נוספות, תפגענה אנושות בחלק גדול מהעסקים".

להצטרפות למאבק ולחתימה על העצומה לחצו כאן

למידע נוסף בתחום זה