איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: שוק תעודות הסל גייס בשנת 2013 מעל 25.5 מיליארד ₪

שוק תעודות הסל בישראל, מסכם את אחת השנים היותר מוצלחות בענף. בשנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו מעל ל-25.5 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "למרות התנודתיות בשווקי העולם בחודש דצמבר 2013, הרי ששוק תעודות המשיך לצמוח, וגייס כ-900 מיליון ₪."

לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש דצמבר 2013 הינו בתעודות פיקדון בלמעלה מ-380 מיליון ₪, אולם הציבור המשיך להשקיע גם בתעודות סל על מניות בחו"ל, בהיקף של כמעט 300 מיליון ₪. ציבור המשקיעים הישראלי החל בשנה האחרונה להגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי ומתחילת השנה השקיע למעלה מ-13 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בארץ ובחו"ל. סגמנט נוסף שגייס בהיקף גבוה, הינם תעודות פיקדון, שמתחילת השנה גייסו למעלה מ-10.5 מיליארד ₪." 
 
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש דצמבר 2013 למעלה מ-101 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת נובמבר 2013, שאז נוהלו כ-100.5 מיליארד ₪.
המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל."
 
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-25% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש דצמבר 2013 המגייסת המובילה הינה תכלית תעודות סל (כ-340 מיליון ₪). אולם, מתחילת השנה המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-7.8 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.2% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.4%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.9% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב 3 טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות, מנהלים וניתוח רב-שנתי: 
  
  
הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש דצמבר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)
 

               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש דצמבר 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

דצמ-13

דצמ-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

27,903

27.55

20,855

30.26

20.01

3,775.40

33.79%

מניות בחו"ל

25,338

25.01

13,690

19.87

294.94

9,282.50

85.08%

ממונפות ואסטרטגיות

506

0.50

484

0.70

37.95

43.29

4.55%

אג"ח בארץ

19,714

19.46

18,304

26.56

34.12

527.15

7.70%

אג"ח בחו"ל

277

0.27

471

0.68

-12.07

-157.82

-41.33%

סל מדדים

3,624

3.58

1,954

2.84

135.96

1,552.73

85.50%

תעודות פיקדון

23,933

23.63

13,151

19.08

383.72

10,615.76

81.99%

סה"כ

101,295

100.00

68,910

100.00

894.64

25,639.02

47.00%


 
 
 
 
 
 

             
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל בדצמבר 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות בדצמבר 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

31,890

31.5%

288.38

7,835.55

22,233

43.44%

תכלית

29,610

29.2%

340.09

6,968.19

20,556

44.04%

פסגות

27,750

27.4%

-14.20

5,536.47

20,109

38.00%

הראל

12,045

11.9%

280.38

5,298.81

6,012

100.35%

סה"כ

101,295

100%

894.64

25,639.02

68,910

47.00%


 


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
טבלה ג - השוואה רב-שנתית (לאחר מיזוגים)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם חברה

שנת 2013

שנת 2012

שנת 2011

שנת 2010

 

נכס מנוהל

נתח שוק

נכס מנוהל

נתח שוק

נכס מנוהל

נתח שוק

נכס מנוהל

נתח שוק

קסם

31,890

31.5

22,233

32.3

19,005

33.9

17,983

31.2

תכלית

29,610

29.2

20,556

29.8

18,152

32.4

19,618

34.0

פסגות

27,750

27.4

20,109

29.1

15,342

27.4

16,967

29.4

הראל

12,045

11.9

6,012

8.7

3,562

6.4

3,058

5.3

סה"כ

101,295

100

68,910

100

56,062

100

57,626

100


 

למידע נוסף בתחום זה