לין: הממשלה עצמה היא שפוגעת בכושר התחרות של הייצוא הישראלי את הפתרונות אין לחפש דרך המדיניות המוניטרית של בנק ישראל

מול הדאגה שהובעה על הפגיעה בייצוא הישראלי עקב היחלשות הדולר, ציין עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, בפני פורום סגור של חברי הנהלת האיגוד כי הבעיה היא שתמיד מנסים למצוא את הפתרונות בדרך הקלה.

לחיזוק השקל יש אף תרומות חיוביות רבות למשק. הפתרון לחיזוק הייצוא הישראלי אינו עובר דרך בנק ישראל, הפחתת ריבית הבנק או חזרה לרכישת דולרים בצורה מאסיבית. אמר לין, "הפתרון האמיתי הוא בצמצום העלויות המושתות על המגזר העסקי, בעיקר באמצעות המונופולים המוחלטים בבעלות המדינה."
 
לין הוסיף כי "משום מה הממשלה מתעלמת כליל מהעובדה שהעלייה המתמדת בעלויות המושתות על המגזר העסקי על-ידי המונופולים המוחלטים בבעלות המדינה הם שפוגעים בצורה קשה בכושר הייצוא של ישראל."
 
"הייצוא הישראלי  אינו רק יצוא מוצרים, אלא גם יצוא שירותים, שהיקפו כ-32% מכלל הייצוא הישראלי. אולם, מה שעשתה הממשלה בשנים האחרונות אינו עידוד כושר התחרות של הייצוא, אלא הכשלתו באופן מתמיד ושיטתי:
 
א.     תעריפי החשמל עלו ברמה של 32% החל משנת 2011, ובהתאם לרפורמה המבצבצת היום- הם אף ימשיכו לעלות.

ב.      הארנונות הכלליות הועלו על-ידי הרשויות המקומיות בצורה פרועה וסיטונאית, וללא פיקוח נאות של משרדי הפנים והאוצר. לדוגמה, עיריית תל-אביב קיבלה אישור להעלאת ארנונה ב-2012 בשיעור של 10%, ועל גב העלאה זו בשיער של עוד 10 % בשנת הכספים 2013.
אישורים בסיטונאות ניתנו ללא פחות מ-60 רשויות.

ג.       נמלי הים פועלים ללא התייעלות תוך שיבושים בעבודה, השהיית פריקת אוניות, עלויות נוספות ללא שמץ של תחרות, והם אף ממשיכים בתפקודם הכושל.

ד.      רכבת ישראל, המהווה חלק בלתי נפרד מעלויות התובלה של הייבוא והייצוא, כבר הודיעה כי בקו המרכזי שלה שבין חיפה ואשדוד יועלו שיעורי התובלה בלא פחות מ-21% ושינוע מכולה כבדה ב-32%.

ה.      בנוסף לכל אלה הכבדות ללא הפסק, אם מכוח רגולציה ואם מכוח חקיקה של הכנסת בתחום יחסי עבודה, צרכנות ועוד ועוד."
 
לסיכום אמר לין: "כל אלה מצביעים בבירור על כך שהפגיעה החמורה בכושר התחרות של הייצוא הישראלי נובעת בעיקר מהתנהלותה של הממשלה עצמה ולא שייכת לתחום המדיניות המוניטרית."

למידע נוסף בתחום זה