איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: שוק תעודות הסל חוצה לראשונה את רף 100 מיליארד ₪

המשך המגמה החיובית בורסות העולם בחודש נובמבר 2013, נתנה אותותיה גם שוק תעודות הסל בישראל, אשר גייס בחודש החולף למעלה מ-2 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "ההתאוששות בבורסות העולם בחודשים אחרונים, החזירו את ענף תעודות הסל לגיוסים בהיקפים גבוהים. כך, מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו קרוב ל-25 מיליארד ₪".

לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש נובמבר 2013 הינו בתעודות סל מנייתיות בהיקף של כ- 1.4 מיליארד ₪ (תעודות על מניות בישראל ועל מניות בחו"ל). ציבור המשקיעים הישראלי החל בשנה האחרונה להגדיל את ההשקעה באפיק המנייתי ומתחילת השנה השקיע למעלה מ-12.5 מיליארד ₪ בתעודות סל מנייתיות בארץ ובחו"ל. סגמנט נוסף שגייס בהיקף גבוה, הינם תעודות פיקדון, שמתחילת השנה גייסו למעלה מ-10 מיליארד ₪. " 
  
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש נובמבר 2013 למעלה מ-100.5 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת אוקטובר 2013, שאז נוהלו כ-96.5 מיליארד ₪.
המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל."
 
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-28% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-25% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-20% במדדי אגרות-חוב בישראל, וכ-23% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש נובמבר 2013 המגייסת המובילה הינה קסם תעודות סל (כ-950 מיליון ₪). גם מתחילת השנה המגייסת המובילה היא קסם תעודות סל (כ-7.5 מיליארד ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.5% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-27.7%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.7% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
  הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש נובמבר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

               
               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש נובמבר 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

נוב-13

דצמ-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

28,046

27.88

20,855

30.26

488.75

3,731.20

34.48%

מניות בחו"ל

24,954

24.81

13,690

19.87

890.95

8,907.89

82.28%

ממונפות ואסטרטגיות

476

0.47

484

0.70

-14.79

5.53

-1.67%

אג"ח בארץ

19,792

19.67

18,304

26.56

-10.87

494.59

8.13%

אג"ח בחו"ל

293

0.29

471

0.68

-14.67

-146.82

-37.80%

סל מדדים

3,481

3.46

1,954

2.84

246.66

1,402.41

78.16%

תעודות פיקדון

23,555

23.41

13,151

19.08

593.44

10,226.20

79.11%

סה"כ

100,597

100.00

68,910

100.00

2,179.47

24,621.00

45.98%


 
 
 
 
 
 

             
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל בנובמבר 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות בנובמבר 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

31,723

31.5%

948.91

7,512.74

22,233

42.69%

תכלית

29,292

29.1%

652.26

6,568.65

20,556

42.50%

פסגות

27,816

27.7%

216.73

5,550.67

20,109

38.33%

הראל

11,766

11.7%

361.58

4,988.95

6,012

95.72%

סה"כ

100,597

100%

2,179.47

24,621.00

68,910

45.98%
למידע נוסף בתחום זה