יו"ר איגוד הפנסיה הישראלי למנכ"ל משרד הביטחון:למנוע האפליה כלפי חיילים משוחררים ולכלול בתוכנית להעלאת שכרם הפרשה פנסיונית

נוצר מצב אבסורדי בו חיילים משוחררים אשר לרוב משתלבים לראשונה במעגל העבודה, נאצלים 'לספוג' חצי שנה של אי הפרשה פנסיונית, בעוד חבריהם שלא שירתו ועבדו במקום עבודה אחר, זוכים לרצף הפרשות פנסיוניות 

העדר הפרשה פנסיונית לחייל משוחרר מיום עבודתו הראשון הינו עיוות אשר יש לתקנו בהקדם. מאחר ומשרד הביטחון מקדם תוכנית להעלאת שכר חייליי החובה, הרי שיש לכלול במסגרת התוכנית הפרשת חלק מהתוספת כהפרשה פנסיונית. כך עולה מפנייה ששיגר היום רוני הלמן, יו"ר איגוד הפנסיה הישראלי הפועל במסגרת איגוד לשכות המסחר, למנכ"ל משרד הביטחון, האלוף (במיל') דן הראל.
 
לחלופין, מציע הלמן, מאחר ותוספת שכר לחיילים חיונית לרובם ליומיום, הרי שניתן להפריש לחיסכון פנסיוני רק ב-6 החודשים לפני תום השירות, שאז לכשישתחרר החייל משירותו הצבאי ויכנס לראשונה למעגל העבודה, יהיה לו רצף לחיסכון פנסיוני, מה שיחייב את מעסיקו החדש להפריש לו מהיום הראשון לעבודתו (ניתן אף לבחון אפשרות לייעד חלק מכספי מענק השחרור או כספי הפיקדון, כהפרשה פנסיונית).
 
לדבריו, "לאורך השנים ישנה מגמה בה צעירים רבים אינם משתלבים בשירות צבאי סדיר (מסיבות שונות, בין אם מוצדקות ובין אם לאו). כך, בעוד מיטב בניינו ובנותינו תורמים למדינה בשירות צבאי או לאומי, חבריהם משתלבים בשוק העבודה בו הם מתוגמלים בשכר גבוה יותר,  
ואף זוכים לתנאים פנסיוניים. מאידך, חיילים בשירות סדיר או בשירות לאומי, שכרם נמוך משמעותית, ואין מפרישים להם לחיסכון פנסיוני. ברור כי ישנן מגבלות תקציביות המונעות העלאת שכר החיילים ו/או הפרשה פנסיונית לחיילים."
 
"אולם, נוצר מצב אבסורדי בו חיילים משוחררים אשר לרוב משתלבים לראשונה במעגל העבודה, נאצלים 'לספוג' חצי שנה של אי הפרשה פנסיונית, בעוד חבריהם שלא שירתו ועבדו במקום עבודה אחר, זוכים לרצף הפרשות פנסיוניות. ההסבר לכך הוא שכיום צו ההרחבה לפנסיית חובה במשק, קובע כי במשך ששת החודשים הראשונים במקום העבודה, לא יפרישו לעובד להפרשות פנסיוניות, זולת אם העובד כבר היה מבוטח בביטוח פנסיוני במקום עבודה קודם, שאז יופרש לו מהיום הראשון לעבודתו."
 
"אין צורך להכביר במילים על חשיבות ההפרשה לחיסכון פנסיוני כבר בגיל צעיר. לאזרחים רבים במדינת ישראל אין כיום הסדר פנסיוני כלשהו. גם לרבים מאלו שיש להם הסדר פנסיוני, הרי שיתרת הצבירה שלהם נמוכה משמעותית, והם מקבלים קצבה זעומה שבקושי מאפשרת קיום בכבוד בגיל השלישי."
 
העדר הפרשה פנסיונית לחייל משוחרר מיום עבודתו הראשון, הינו עיוות אשר יש לתקנו בהקדם. מאחר ומשרד הביטחון מקדם תוכנית להעלאת שכר חייליי החובה, הרי שיש לכלול במסגרת התוכנית הפרשת חלק מהתוספת כהפרשה פנסיונית.
 
בנוסף, הלמן מציע לקדם מערך הדרכות לחיילים משוחררים (במסגרת היחידה להכוונת חיילים משוחררים או במסגרת אחרת), לקראת החיים האזרחיים ובכללם היערכות להתנהלות פיננסית נכונה, וחשיבות החיסכון ארוך הטווח עוד בגיל צעיר.

למידע נוסף בתחום זה