יו"ר איגוד הפנסיה הישראלי לאור נתוני הלמ"ס על מצב הקשישים בישראל: "על המדינה לצאת בקמפיין הסברה לאומי בדבר חשיבות החיסכון הפנסיוני"

מהנתונים שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (1.10.2013) על מצב הקשישים בישראל, לקראת יום הקשיש הבין-לאומי, עולה תמונה עגומה לפיה בשנת 2012 רק 46% מהקשישים בישראל קיבלו פנסיה שוטפת ממקום העבודה או מקופת פנסיה הקשורה בעבודה (59% מהגברים ו-37% מהנשים). עוד עולה כי 97% מהקשישים שאין להם הסדר פנסיוני, מתקיימים מקצבאות ביטוח לאומי, פנסיית שאירים, תמיכת בני משפחה, חסכונות פרטיים וכדומה.

בנוסף, מנתוני אגף שוק ההון באוצר עולה כי קיים פער משמעותי גם בגובה ההכנסה הממוצעת מקצבת הפנסיה: כ-6,200 ₪ בקרב הגברים וכ-4,200 ₪ בקרב הנשים.
 
בעקבות פרסום הנתונים, פנה רוני הלמן, יו"ר איגוד הפנסיה הישראלי הפועל במסגרת איגוד לשכות המסחר, לציבור החוסכים והדגיש את חשיבות החיסכון הפנסיוני לעתיד של כולנו: "החיסכון הפנסיוני הוא ההשקעה השנייה בגודלה לאזרח הישראלי (אחרי רכישת דירה), אשר נצבר במהלך 40 שנות עבודה עד ההגעה לגיל הפרישה והוא עומד על כ- 1 מיליון ₪ בממוצע לחוסך."
 
לדבריו של הלמן, "המצב כיום בקרב הקשישים בישראל כמעט ואינו בר שינוי, אולם  מוטלת עלינו המחויבות להכין בצורה המיטבית את דור העתיד למען עתיד כלכלי בטוח, יציב ואיתן שיקדם את כלל האזרחים בישראל". 
  
"המדינה חייבת לצאת בקמפיין הסברה לאומי אשר יעלה את המודעות הציבורית לחשיבות החיסכון הפנסיוני ויבהיר לחוסכים את משמעות משיכת כספי הפיצויים מהקרן, פדיון קרן השתלמות וכדומה. זאת בכדי שאזרחים לא יפלו בערוב ימיהם על כתפי המדינה. "
 
לדעת הלמן, "ניתן לפעול כבר היום במספר דרכים להגברת החינוך הפיננסי והמודעות לחסכון פנסיוני בקרב חיילים וסטודנטים, במסגרות שונות כמו היחידה להכוונת חיילים משוחררים והמועצה להשכלה גבוהה. יוזמות אלו נועדו במטרה להכין את הצעירים בישראל לחיים האזרחיים, להקנות להם ידע וכלים שימושיים לשם קבלת החלטות מושכלות לגבי החיסכון הפנסיוני שלהם, ובעיקר כדי לשפר את הנתונים העתידיים בקרב מקבלי הקצבה הפנסיונית בישראל".

למידע נוסף בתחום זה