איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: היקף הנכסים המנוהל בשוק תעודות הסל בשיא כל הזמנים: כ-92 מיליארד ₪

לאור התאוששות בורסות העולם בחודש החולף, שוק תעודות הסל בישראל גייס בחודש ספטמבר 2013 כ-1.7 מיליארד ₪, כך עולה מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר. לדברי רונן סולומון מנהל תחום פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות המסחר, "בחודש אוגוסט 2013 גייסו ארבעת החברות המנפיקות תעודות סל כ-915 מיליון ₪, אולם בחודש ספטמבר חלה התאוששות בבורסות העולם, כך שענף תעודות הסל חזר לגייס בהיקפים גבוהים. מתחילת שנת 2013 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-19 מיליארד ₪".

לדברי סולומון, "עיקר הגיוסים בחודש ספטמבר 2013 הינו בתעודות על מניות בחו"ל (כ-1.4 מיליארד ₪). שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ספטמבר 2013 כ-92 מיליארד ₪ (בניכוי החזקות הדדיות), לעומת אוגוסט 2013, שאז נוהלו כ-88 מיליארד ₪. המדובר בשיא כל הזמנים בענף תעודות הסל בישראל. אולם, אם כוללים נכסים בהחזקות הדדיות (תעודות סל שמחזיקות המנפיקות בעצמן), הרי ששוק תעודות הסל חוצה את רף 100 מיליארד ₪. 
  
מבדיקתו של סולומון עולה בנוסף כי "אין שינוים מהותיים בהתפלגות ההשקעה בשוק תעודות הסל: כ-27% מושקעים במדדי מניות מקומיים, כ-24% מושקעים במדדי מניות בחו"ל, כ-21% במדדי אגרות-חוב בישראל, ו-24% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סלי מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדבריו, בחודש ספטמבר 2013 המגייסת המובילה הינה פסגות תעודות סל (כ-690 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה ב-31.4% מהשוק, ואחריה נמצאת תכלית מבית מיטב-דש שמחזיקה ב-29.1% מהשוק. פסגות תעודות סל מחזיקה בנתח שוק של כ-28%, והראל תעודות סל מחזיקה נתח של 11.5% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים: 
  
  הרכב נכסי תעודות הסל לסוף חודש ספטמבר 2013
(הנתונים בניכוי החזקות הדדיות)

               
 
טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל
   
               

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש ספטמבר 2013 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2013 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

ספט-13

דצמ-12

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

24,956

27.15

20,855

30.26

-53.57

2,167.06

19.66%

מניות בחו"ל

21,695

23.60

13,690

19.87

1,395.40

6,750.11

58.47%

ממונפות ואסטרטגיות

477

0.52

484

0.70

-2.05

14.37

-1.50%

אג"ח בארץ

19,299

20.99

18,304

26.56

-29.24

285.82

5.44%

אג"ח בחו"ל

317

0.35

471

0.68

13.63

-117.36

-32.67%

סל מדדים

2,910

3.16

1,954

2.84

73.37

871.42

48.92%

תעודות פיקדון

22,279

24.23

13,151

19.08

296.29

9,015.60

69.41%

סה"כ

91,933

100.00

68,910

100.00

1,693.83

18,987.02

33.41%


 
 
 
 
 
 

             
   
טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל
   
             

שם המנהל

נכס מנוהל בספטמבר 2013

נתח שוק

יצירות/פדיונות בספטמבר 2013

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

28,900

31.4%

366.09

5,540.93

22,233

29.99%

תכלית

26,738

29.1%

315.61

4,860.51

20,556

30.07%

פסגות

25,728

28.0%

689.93

4,475.82

20,109

27.95%

הראל

10,566

11.5%

322.20

4,109.75

6,012

75.76%

סה"כ

91,933

100%

1,693.83

18,987.02

68,910

33.41%
למידע נוסף בתחום זה