נשיא איגוד לשכות המסחר למנכ"ל מקורות: דורש להקפיא את המכרז לניהול תיק ניירות ערך שפרסמה החברה

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר פנייה דחופה לשמעון בן-חמו, מנכ"ל מקורות חברת מים בע"מ, בדרישה להקפיא את הצעתם לניהול תיק ניירות הערך של מקורות, שהופנה למספר מצומצם של בתי השקעות. "זהו מכרז הסותר את כוונת המחוקק, הערוך כך שהוא מאפשר התמודדות של לא יותר מ-10 בתי ההשקעות הגדולים ביותר בישראל".

לין מבקש מבן-חמו להתאים הצעתם לניהול תיק ההשקעות, לתכלית חוק חובת המכרזים, גם אם מקורות עומדת בתנאי הפטור הקבועים בחוק, באופן שיאפשר לגופים איכותיים נוספים להתמודד. "ניתן להבין את הרצון להעביר את ניהול הכספים לגופים רציניים ומכובדים ועם זאת, הגודל אינו בהכרח ערובה לניהול מקצועי ואיכותי, או ערובה להשגת תשואה גבוהה יותר".
 
מהמכתב עולה כי בימים האחרונים פנו ללשכת המסחר מספר בתי השקעות בטענה כי תנאי הסף בהצעת מקורות לניהול תיק השקעותיה ופרמטרים נוספים בו, מונעים מחלק נכבד מבתי ההשקעות הקטנים והבינוניים מליטול בו חלק, ללא כל הצדקה עניינית ולמרות שהם מסוגלים לספק את השירות בצורה מצוינת (הדבר אף פוגע בחברת מקורות, שכן הוא מצמצם בצורה משמעותית את כמות הספקים הפוטנציאליים שיעמדו עבורה).
 
לין מציין כי במסמכי ההצעה נאמר כי תקופת ההתקשרות אינה מוגבלת בזמן, כך שעל פניו גם אם היקף הנכסים המנוהל כיום במקורות עומד בתנאי פטור מחובת מכרזים, הרי שבעתיד הוא עשוי שלא לעמוד, ובוודאי שאין מקום להצעה כזאת תחת הפטור שבתקנות.
 
זאת ועוד, בהצעה נקבעו תנאים בלתי סבירים המצמצמים אפילו עוד יותר את רשימת בתי ההשקעות הפוטנציאליים. לשם דוגמה:
1.      ישנה דרישה כי בית ההשקעות ינהל לפחות 5 מיליארד ₪. לא ברור מה הפסול בגוף שמנהל 3 מיליארד ₪, או אפילו 1 מיליארד ₪, בייחוד כאשר היקף התיק המוצע של מקורות עומד על כ-50 מיליון ₪, ויכול להתאים לניהול גם בגוף שהוא מתחת ל-1 מיליארד ₪.
2.      ישנה דרישה כי בית ההשקעות ינהל לפחות 10 תיקי השקעות מעל 50 מיליון ₪. לא ברור מדוע נדרש היקף כזה של תיקים, ומה הפסול אם ישנם 5, 6, או 7 תיקים כאלו, בייחוד כאשר נדרש שמתוך העשרה רק תיק אחד בלבד יהיה של גוף ציבורי הדומה באופיו לתיק ההשקעות של מקורות.
3.      הדרישה כי בית ההשקעות יהיה בעל וותק של 7 שנים בניהול תיק השקעות אינה ברורה. מה הפסול ב-5 שנות וותק או אף פחות?
4.      ישנה דרישה מהמציע להעמיד ערבות אוטונומית בסך 250,000 ₪ לטובת מקורות. המדובר בדרישה שאינה מציאותית, ושמכבידה כלכלית על התמודדות גופים בהצעה לניהול התיקים, ואינה נדרשת באף מכרז לניהול תיק השקעות, לרבות של גופים ציבוריים. חברה לניהול תיקי השקעות נדרשת על-פי חוק ותקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, להעמיד ביטוח אחריות מקצועית לכל מחדל רשלני כלפי לקוחותיה, זאת מלבד העמדת הון עצמי והפקדת פיקדון. משכך, כל מחדל רשלני, במידה ויהיה, אמור להיות מכוסה בפוליסת הביטוח.
 
"הצבת דרישות, העולות על הנדרש, מהווה פגיעה פוטנציאלית בסיכוי להתקשרות יעילה מבחינה כלכלית ופגיעה בשוויון ההזדמנויות והיא גם אינה עולה בקנה אחד עם חוק חובת המכרזים, המחייב הצבת תנאי סף ענייניים בלבד, גם אם במקרה זה, חברת מקורות עומדת בתנאי הפטור שבתקנות. כיום ישנן 123 חברות בישראל בעלות רישיון הרשות לניירות ערך לניהול תיקי השקעות. לא הגיוני לפסול על הסף גופים קטנים ובינוניים רבים, רק בשל תנאי סף דווקניים, תוך פניה ישירה לעשרת הגופים הגדולים ביותר בישראל."
 
עוד ציין לין כי אגף שוק ההון באיגוד לשכות המסחר בדק לשם השוואה מכרזי ניהול תיקי השקעות של חברות ממשלתיות בסדר גודל דומה לזה של מקורות. רובם פנו בהצעה לכלל הגופים בעלי רישיון לניהול תיק השקעות, בהתאם לחוק חובת המכרזים, גם כאשר עמדו בתנאי הפטור הקבועים בתקנות. כמו כן, רובם לא קבעו תנאי סף כה דווקניים, ובוודאי לא דרישה לערבות אוטונומית בסך 250,000 ₪, שלא ברור הרציונל שלה.

למידע נוסף בתחום זה