נשיא איגוד לשכות המסחר מברך על החלטת ביה"ד הארצי לעבודה אתמול שלא לעכב את המכרזים להקמת רציפי נמל חדשים יחד עם זאת מדגיש כי ביה"ד לא השכיל לעשות את האבחנה הראויה

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר אשר עתר (21.7.13) לביה"ד הארצי לעבודה כנגד כוונת ההסתדרות ועובדי הנמלים להשבית את נמלי הים באשדוד ובחיפה, כתוצאה מכוונת המדינה לפתח תשתיות ורציפי נמל חדשים, התייחס הבוקר בהרחבה להחלטת ביה"ד הארצי לעבודה אתמול, בארבעה היבטים מרכזיים:

הראשון, ביה"ד הארצי לעבודה קבע חד משמעית שהמדינה לא צריכה לקבל את הסכמת העובדים כשהיא מחליטה על פיתוח תשתיות, גם אם משמעות הדבר יצירת תחרות לעובדים במקומות העבודה הקיימים. "אין ספק שהקמת רציפי ים תהווה תחרות לנמלים הקיימים, יחד עם זאת ביה"ד קיבל החלטה נכונה מאחר שכל קביעה אחרת היתה מפקירה את הציבור כולו ואת משרד האוצר ברצונם הטוב של העובדים, ובסופו של דבר היתה גורמת לעיכובים בפיתוח התשתיות והיתה עולה לאוצר כסף רב ובעקיפין גם לציבור הרחב ." 
  
ההיבט השני נוגע לזכות השביתה. לדעת לין, ביה"ד טעה בהחלטתו משום שגם כאשר יוצרים תחרות למקומות עבודה קיימים אין זה אומר שקיימת זכות שביתה. ביה"ד לא השכיל לעשות את האבחנה הראויה בין האינטרסים של העובדים לבין זכויותיהם. "אין כל ספק שלעובדי נמלי הים יש אינטרסים שהם לא יוצבו בפני תחרות ושהם ישמרו על מעמדם המונופוליסטי, אבל עצם קיומו של אינטרס לא יוצר זכות מוקנית. לאף עובד במדינת ישראל אין זכות מוקנית לפיה הוא ימשיך לעבוד בחברה מונופוליסטית או שהוא לא יהיה חשוף לתחרות או שתנאי עבודתו לא יושפעו מתחרות. אם היינו נוקטים בגישה זו גלגלי המשק היו נעצרים בחריקה מחרידה והיינו מידרדרים לאחור, שכן  פיתוחו של המשק מותנה בפיתוח ויצירת תחרות. 
  
ההיבט השלישי, "הידברות עם העובדים היא בהחלט מהלך חיובי שעל המדינה לעשותו על מנת לבחון את פיתוח המשק ואת ההשפעות של מהלך זה על העובדים. אך חייבים להבדיל בין הידברות הבוחנת את ההשפעות על העובדים ומה המדינה יכולה לעשות בפתרון הבעיות שעולות לבין ניהול מו"מ המחייב להגיע להסכמות שהוא בבחינת תנאי להמשך פיתוח התשתיות. " 
  
לעניין ההיבט הרביעי, לין הדגיש כי העתירה של המדינה ולשכת המסחר לבג"צ על ההחלטה הראשונית של ביה"ד הארצי לעבודה שהורה על הקפאת המכרזים לתקופה של 30 יום אינה מתייתרת, מאחר ועדיין עומדת על הפרק השאלה המרכזית האם בנסיבות העניין יש לעובדי הנמלים עילה לגיטימית להשבית את עבודת הנמלים. יש לזכור שאין מדובר בשביתה רגילה אלא בשביתה שהיא מכוונת מול המגזר העסקי והציבור כולו על ידי עובדים שמצויים במקום עבודה מונופוליסטי החייב להציע שירות חיוני למשק כולו. זכות השביתה של עובדי הנמלים לא יכולה להיות דומה לזכות השביתה של אלה העובדים במקומות עבודה רגילים. "
 

למידע נוסף בתחום זה