יועצי המשכנתאות בתגובה למחקר בנק ישראל: "גם במצב של התממשות תרחישים קיצוניים עדיין יהיה לבנקים מרווח ביטחון מספיק שיגן על יציבות כלל המערכת הבנקאית"

בתגובה לפרסום מחקר בנק ישראל בנושא המשכנתאות לפיו יוקר הדיור מסכן את נוטלי המשכנתאות, אמרו באיגוד יועצי המשכנתאות שבלשכת המסחר כי "מחקרי השוק של בנק ישראל ממשיכים להציף את הבעיה המרכזית בשוק שהינה המחסור החמור בדירות מגורים הגורם לעליות מחירים קיצוניות המובילות בתורן לעליה חדה בהיקפי המשכנתאות."

לדברי חברי האיגוד, "יש להבין שמשכנתא ממוצעת כיום לטובת רכישת דירה עומדת בממוצע על כ-  700 אלף ₪ זאת לעומת 400 אלף ₪ רק לפני 5-6 שנים וזוהי כמובן עליה לא סבירה. המחקר שערך בנק ישראל משקף את רמת הסיכון הגבוהה בה מצויים לווים חדשים שרוכשים דירה ומממנים את רובה באמצעות נטילת משכנתא."
 
"נוטלי המשכנתאות הללו מסתכנים בעלייה דרסטית בהחזרים החודשיים בתרחישי קיצון  אך יחד עם זאת, יש לזכור כי בניגוד לשוקי משכנתאות בעולם כגון ארה"ב ואירופה, שוק המשכנתאות בישראל שמרני הרבה יותר והדבר בא לידי ביטוי באחוזי מימון נמוכים באופן משמעותי (ממוצע של כ-60%).  גם במצב של התממשות תרחישים קיצוניים עדיין יהיה לבנקים מרווח ביטחון מספיק שיגן על יציבות כלל המערכת הבנקאית.
 
על מנת להימנע מסיכונים מיותרים המליצו באיגוד לנוטלי המשכנתאות לנקוט בשני צעדים עיקריים:
 
1.      בניית תחזית להתפתחות ההחזרים החודשיים במשכנתא לפי תרחישי שינוי שמרניים וקיצוניים בריביות ועל ידי כך לבחון האם יוכלו לעמוד בהחזרים החודשיים במצבים הללו.
לצורך כך מומלץ להשתמש בשירותי יועץ משכנתאות מקצועי אשר יוכל לבנות תחזית שכזו באופן אובייקטיבי.
 
2.     הגדלת מרכיב הריבית הקבועה (צמודה או לא צמודה) בתיק המשכנתא ככל שניתן ועל ידי כך הן להגדיל את היציבות בהחזרים החודשיים והן "לשריין" את הריביות הנמוכות ששוררות כעת בשוק. 

למידע נוסף בתחום זה