איגוד לשכות המסחר מרוצה מהחלטת ביה"ד הארצי לעבודה בעניין עתירתו כנגד הכוונה להשבית את הנמלים

עם זאת סבורים באיגוד ששגה ביה"ד בכך שנתן חשיבות מרובה יותר לאינטרסים של עובדי הנמלים לעומת הא
אנו מרוצים מהעובדה שביהד הארצי לעבודה החליט כי אין מקום לקיים עכשיו שביתה בנמלים מחמת זה שהמדינה החליטה להקים רציפי נמל חדשים ויצאה במכרזים לביצוע החלטתה. עם זאת, אנו סבורים ששגה ביה"ד בכך שהציב את האינטרסים של העובדים ברמת עליונות גבוהה מאשר האינטרסים של פיתוח המשק והכנת התשתית לסחר החוץ של מדינת ישראל.
 
"גם אם יש חשש איזה שהוא לפגיעה בעובדים, זו לא פגיעה ישירה בתנאי עבודתם, אלא פגיעה עקיפה לכל היותר מכך שיאבדו את מעמדם המונופולי ולא יהיו חסינים יותר מפני תחרות. כל בעיות העובדים יכולות לבוא לידי פיתרון ללא שביתות ואסור בשום פנים ואופן לשלול מהמדינה את הסמכות ואת היכולת לפתח את המשק על פי שיקול דעתה.
האינטרסים של העובדים לא יכולים להיות ברמה גבוהה יותר מאשר האינטרס הלאומי העליון של פיתוח תשתיות נמליות חיוניות לפיתוח המשק וחיזוק הכלכלה הישראלית."
 
"אי אפשר להמשיך ולהכפיף את פיתוח המשק לצורך שמירת מעמד מונופולי של עובדים כאלה או אחרים. כל ההנמקות שהועלו בהחלטת ביה"ד עדיין לא יכולות להיות ברמה כזו שמצדיקה שהוא יתערב בפיתוח הכלכלה ועתיד המשק של ישראל. אלו נושאים שהם בתחום סמכותה הבלעדי של ממשלת ישראל".
 
כזכור איגוד לשכות המסחר עתר לבית הדין הארצי לעבודה ביום ראשון שעבר, ה-21.7 בעקבות איומי ההסתדרות להשבית את נמלי הים לאור תוכנית הרפורמה הממשלתית בתחום.
 
 
למידע נוסף בתחום זה