איגוד לשכות המסחר עתר לביה"ד הארצי לעבודה בבקשה דחופה למתן צווי מניעה כבר עתה לאסור את השביתה הצפויה בשבוע הבא בנמלי הים

איגוד לשכות המסחר הגיש (21.7.13) בקשה לביה"ד הארצי לעבודה להוצאת צווי מניעה כנגד כוונת ההסתדרות להשבית החל מיום 30.7.2013 את נמלי הים באשדוד ובחיפה, מאחר ולטענתו אין עילה אמיתית לסכסוך העבודה, שהוכרז על ידי ההסתדרות הכללית, ומשכך לא ניתן לנקוט בצעדים ארגוניים של השבתת נמלי הים. העתירה  הוגשה ע"י עו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר. 

מדובר בשביתה בלתי חוקית, שנועדה לסכל החלטת ממשלה הפועלת בתחום סמכותה, לפיתוח תשתיות החיוניות למשק 
#   אין פגיעה בתנאי עבודה. המטרה האמיתית של השביתה היא שמירה על מעמד מונופולי והימנעות מחשיפה לתחרות 
 #    לאף עובד אין זכות ליצור מצב לפיו מקום עבודתו ישמור על מעמד מונופולי או שיוגן בפני תחרות 
 #   "מדובר במהלך אנטי דמוקרטי, המיועד להכשיל החלטת ממשלה ריבונית נבחרת. הצלחתו משמעותה שיבוש אורחות המשטר וסיכול מהלך כלכלי חיוני שהתקבל במסגרת סמכותה ואף חובתה של ממשלה בקידום רפורמות מבניות במשק" 
#      הפנייה לביה"ד נעשית כבר עתה, שכן כבר היום האיום בהשבתת נמלי הים, עורק החמצן המרכזי של הסחר של מדינת ישראל, משפיע על החלטות של יבואנים ויצואנים במשק ומערער את היציבות במגזר העסקי.

בעתירתו מבקש עו"ד לויה מביה"ד הארצי לעבודה להורות כי אין עילה מוכרת בדין לסכסוך העבודה שהוכרז על ידי ההסתדרות הכללית, ועל כן ליתן צווי מניעה כנגד פריצתה של השביתה כבר היום; וליתן צו המורה לעובדי הנמלים להמשיך בעבודה סדירה ורגילה מבלי להוריד את התפוקות ו/או לקיים עיצומים מכל סוג ומין שהם, באופן שהעבודה תמשיך להתנהל במצב תקין וסדיר ובתפוקה מלאה.
 
לטענת עו"ד לויה, ההודעה על סכסוך עבודה שבסיומו שביתה:
·  נועדה להפעיל לחץ פסול כדי לסכל החלטת ממשלה לגיטימית בתחום הסמכות הלגיטימית של ממשלת ישראל ולשבש את אורחות החיים הדמוקרטיים במדינה;
· מטרתה האמיתית היא למנוע תחרות חיונית בנמלי הים ולהפוך את עובדי הנמלים למובלעת חסינה במשק הישראלי מפני התמודדות בפני יעילות, התייעלות ותחרות; 
· מעמידה אינטרס של קבוצת לחץ מצומצמת וחזקה מעל האינטרס הציבורי;
· מכוונת לסכל התפתחות חיונית לכלכלת המדינה בפיתוח נמלי הים - נמלים שהמדינה משוועת להם;
· מבקשת להציב תנאים מוקדמים לביצוע החלטות ממשלה ריבונית, שאיננה זקוקה להסכמת העובדים בכדי לקבל החלטות בדבר ביצוע שינויים מבניים במשק.
 
בעתירה נכתב כי : "אנו פונים לבית הדין הנכבד כבר עתה בבקשה שיוציא צווי מניעה כנגד קיום שביתה בלתי חוקית זו, שכן כבר היום האיום בהשבתת נמלי הים, עורק החמצן המרכזי של הסחר של מדינת ישראל, משפיע על החלטות של יבואנים ויצואנים במשק ומערער את היציבות במגזר העסקי. "
 
"עצם האיום בהשבתת הנמלים, שאנו סבורים, שעילתו משוללת כל יסוד, כבר גורם לנזקים חמורים למגזר העסקי. אנו נמצאים בפתח תקופת החגים, הבאה עלינו לטובה, ויבואנים צריכים לקבל כבר עכשיו, תחת האיום של שביתה במשק, החלטות עסקיות שיש להן עלות כלכלית משמעותית כגון: האם לבטל משלוחים; האם להקדים את ייבוא הסחורות; האם להגדיל את המלאים ועוד כהנה וכהנה שיקולים ניהוליים ועסקיים רבים אחרים, שבכולם טמונה עלות לא מבוטלת. אי יציבות במגזר העסקי איננה טובה למשק. "
 
"לטעמנו, העניינים שב-"סכסוך" כלל אינם מהווים עילה לסכסוך עבודה על פי חוק יישוב סכסוכי עבודה, התשי"ז – 1957 וכל כולם תחפושת בלבד, המשמשת כסות למטרה האמיתית של השביתה – מניעת תחרות, סיכול פיתוח תשתיות חיוניות למשק, ושמירה על כוח מונופוליסטי. מדובר במהלך אנטי דמוקרטי, המיועד להכשיל החלטת ממשלה ריבונית נבחרת. הצלחתו משמעותה שיבוש אורחות המשטר וסיכול מהלך כלכלי חיוני שהתקבל במסגרת סמכותה ואף חובתה של ממשלה בקידום רפורמות מבניות במשק. הדברים חמורים ביותר כשלעצמם, ובפרט כאשר עובדי הנמלים כבר קיבלו תמורה כנגד הסכמתם להפרטה".
 

למידע נוסף בתחום זה