עשרה כללי זהירות למשקיעים: כיצד לגלות נוכלים בשוק ההון ולהשקיע כספכם בבטחה

לאחרונה מתרבים המקרים בהם נוכלים מציגים עצמם כאשפי השקעות, תוך  שהם מקימים "בנקי השקעות" בניגוד לחוק, מהמרים על כספי אזרחים תמימים ומפסידים את כל כספם. לאור כך, הוציא עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, באיגוד לשכות המסחר, עשרה כללי זהירות בסיסיים.

עשרה כללי זהירות בסיסיים עבור המשקיעים, באמצעותם יוכלו לזהות מנהלי השקעות נוכלים, ולהגן על כספי השקעתם: 
 
1.      חברה לניהול תיקי השקעות חייבת להחזיק רישיון בתוקף מהרשות לניירות ערך. ניתן לבדוק באתר האינטרנט של הרשות לניירות ערך, האם לחברה יש רישיון בתוקף.
2.      ניהול השקעות כחוק מתבצע בחשבון הבנק של המשקיע או בחשבון אצל חבר בורסה בלבד. מנהל תיקי השקעות לא דורש כסף במזומן ואין לו היתר  למשוך כסף מהחשבון שלך. ניתן לצפות כל הזמן בפעילות מנהל ההשקעות בחשבון, על-ידי כניסה לחשבון הבנק וצפייה בפעולות אותן ביצע.
3.      חברה לניהול תיקי השקעות חייבת לשלוח ללקוחותיה דו"חות רבעוניים ושנתיים. יש להשוות דוחות אלו למצב החשבון ולבדוק האם ישנן סטיות, או האם בוצעו רכישות של ניירות ערך שלא סוכם עליהן.  
4.      מנהל תיק ההשקעות חייב לערוך עימך הסכם כתוב, לרבות בירור צורכי השקעותיך ומקור כספיך. במידה ואינך מעוניין/ת בסיכון גבוה, יש לאסור רכישת אופציות ודומיהם בהסכם ההתקשרות.
5.      אסור בשום פנים למנהל תיק ההשקעות להבטיח תשואה. יש להיזהר מהבטחות תשואה לא סבירות, ולברר היכן בדיוק מושקע הכסף, והאם רמת הסיכון מתאימה לך.
6.      החוק קובע כי בעל רישיון כחוק, חייב להחזיק הון עצמי וביטוח אחריות מקצועית, כפיצוי ללקוחותיו במידה והתרשל בתפקידו. בקש/י בפגישה העתק מפוליסת הביטוח ובדוק שהיא בתוקף.
7.      זכור/זכרי כי ניהול השקעות פיראטי הינו עבירה על החוק, לרבות על חוקי הלבנת הון ודיני מס הכנסה, מה שעלול לסכן לא רק את כספך, אלא גם לגרום להאשמתך בפלילים.
8.      יש להיזהר מלהשקיע את מרבית הכסף בהשקעה אחת, גם אם הינה אטרקטיבית ביותר. במרבית המקרים, פיזור ההשקעה מקטין סיכון.
9.      ברר/י כיצד גובה מנהל ההשקעות את שכר טרחתו. מנהל תיקי השקעות שפועל על-פי חוק רשאי לגבות דמי ניהול מהחשבון והחזר עמלות קניה ומכירה בלבד.
10.  ודא/י שיש לך אפשרות מיידית להפסיק את ההתקשרות עם מנהל ההשקעות. דע/י, מנהל תיק ההשקעות הפועל על-פי החוק מקבל ממך ייפוי כוח לפעול בחשבון, וזכותך להפסיק את ייפוי הכוח במידה ומנהל ההשקעות פועל בניגוד למוסכם ביניכם.

למידע נוסף בתחום זה