איגוד יועצי משכנתאות הוקם במסגרת איגוד לשכות המסחר

איגוד יועצי המשכנתאות בישראל הוקם לאחרונה באיגוד לשכות המסחר, במטרה לקדם את תחום ייעוץ המשכנתאות בישראל ואת העוסקים בו

כמו כן, הארגון יפעל כדי להגביר את מודעות הציבור ליתרונות ולחשיבות שבקבלת ייעוץ משכנתא אובייקטיבי ומקצועי, ולקדם קוד אתי לפעילות העוסקים בענף המשכנתאות בישראל. במסגרת פעילותו, האיגוד יפעל להסדרת תחום הייעוץ ולפיקוח על נותני השירות הפרטיים ואף בבנקים
 
איגוד יועצי המשכנתאות יוסד על-ידי מספר חברות המובילות במשק ביניהן: AMG, משכנתא ברוקר, ארד משכנתאות, הלביאה, וידר משכנתאות ועתיד ייעוץ משכנתאות.
 
לתפקיד יו"ר איגוד יועצי המשכנתאות הישראלי נבחר מר רונן עקיבא, מנכ"ל חברת ארד משכנתאות.  
 
לדברי עקיבא: "במציאות כלכלית סבוכה ודינאמית ראוי להסדיר תחום שכזה המשליך על כלל המשק. הקמתו של איגוד יועצי המשכנתאות במסגרת איגוד לשכות המסחר הכרחית ביותר לאור העובדה כי כיום התחום פרוץ. כל אדם יכול להגדיר עצמו כיועץ ואף לתת שירות ללא כל פיקוח. מצב זה עלול, בטווח הארוך, לפגוע בנוטל התמים אשר הונחה להתמקד במסלול שלא בהכרח מתאים לו או במסלול המייצג את אינטרס הבנק המלווה ובו לא נלקחו בחשבון שינויים מקרו כלכליים במשק."
 
לדברי ערן טל, מנהל תחום יועצי משכנתאות באיגוד לשכות המסחר: "נטילת משכנתא הינה אחת הפעולות הפיננסיות החשובות והמשמעותיות ביותר בחייו של אדם, לכן ראוי שיועץ משכנתאות יידע להתאים ללקוח באופן אובייקטיבי את תמהיל המשכנתא הכי מתאים עבורו. הסדרת התחום תעמיק את אחריותו האישית של היועץ ותקבע סטנדרטים מינימאליים של השכלה ובחינות, בהם יידרש כל יועץ לעמוד לפני שייטול על עצמו אחריות שכזו.
 
שוק המשכנתאות מונה כ- 100,000 עסקאות בשנה ומגלגל 60 מיליארד ש״ח, מכאן שמשכנתא ממוצעת כ-600,000 ש״ח.

למידע נוסף בתחום זה