איגוד לשכות המסחר: יבוא מוצרי ההשקעה רשם בארבעת החודשים הראשונים של השנה ירידה של 26.3% ועמד על 2.75 מיליארד דולר, לעומת 3.73 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד

יבוא מוצרי השקעה* (לא כולל מטוסים ואוניות) ירד בחודשים ינואר-אפריל 2013 בכ- 980 מיליון דולר (26.3% (-ועמד על 2.75 מיליארד דולר, לעומת 3.73 מיליארד דולר בתקופה המקבילה אשתקד, לפי נתונים מנוכי עונתיות, כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר.

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "ירידה זו משקפת את הססנותו של המגזר העסקי בתקופת הביניים של גיבוש התקציב. היא אף מסמלת את אכזבתם של עסקים רבים ממדיניותה של הממשלה בשנת 2011."
 
מהסקירה עולה כי לאחר עלייה מתמשכת ביבוא מוצרי השקעה בשנים 2011-2010, מרמה חודשית ממוצעת של כ- 734 מיליון דולר בשנת 2010 עד לכ- 1.06 מיליארד דולר בממוצע לחודש בשנת 2011, מתחילת שנת 2012 אנו עדים לירידה חודשית ממוצעת של כ- 2% בהיקף יבוא מוצרי ההשקעה שהגיעה ל 799 מיליון ש"ח בחודש. ארבעת החודשים הראשונים של שנת 2013 מצביעים על רמה חודשית ממוצעת הנאמדת בכ- 688 מיליון דולר. 
 
מהסקירה עולה כי בירידה זו משתקפים מחד, קיטון משמעותי בשיעור של 39% בהיקף יבוא מכונות וציוד המהווים את המרכיב העיקרי בייבוא מוצרי ההשקעה, ומאידך עלייה בשיעור של 20% ביבוא כלי תחבורה לצרכים עסקיים.
 
כלכלני האיגוד מסבירים כי יבוא מוצרי השקעה בכלל, וייבוא מכונות וציוד בפרט, מהווה אינדיקאטור חשוב לצמיחתו של המשק בשנים הקרובות. הירידה בנתון זה נגרמה מההאטה בסחר הבינלאומי, המשקפת את הצמצום בביקושים בעולם ואת החשש מהצורך בשינויים כלכליים לצמצום הגרעון. עוד מוסבר כי העלייה ביבוא כלי תחבורה לצרכים עסקיים נבעה מהציפייה לשינויים במס ובמע"מ.
 
מניתוח מרכיבי יבוא נכסי ההשקעה עולה כי יבוא מכונות וציוד, המהווה כ- 70% מכלל יבוא נכסי ההשקעה, רשם בחודשים ינואר-אפריל של 2013 ירידה של כ- 1.03 מיליארד דולר (39%-) לעומת התקופה המקבילה אשתקד, והסתכם ב- 1.61 מיליארד דולר.
 
יבוא כלי תחבורה (למעט אוניות ומטוסים), המהווה כ- 30% מסך יבוא מוצרי ההשקעה, רשם בחודשים ינואר-אפריל של 2013 עליה של כ- 20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שהם כ- 190 מיליון דולר, והסתכם ב- 1.135 מיליארד דולר. 70% מיבוא זה נבע ממוכניות נוסעים לצרכים עסקיים, בהם נרשם גידול של 17.6%, לעומת ייבוא משאיות, טנדרים, ואוטובוסים, המהווים כ- 30% מייבוא כלי התחבורה שגדלו ב-26.5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. 

למידע נוסף בתחום זה