איגוד חברות תמ"א 38 והתחדשות עירונית באיגוד לשכות המסחר בפנייה דחופה לעירית רמת גן: לקיים דיון חוזר בנושא הארכת התוכנית להתחדשות עירונית בעיר

איגוד חברות תמ"א 38 והתחדשות עירונית שבאיגוד לשכות המסחר פנה השבוע במכתב דחוף לעירית רמת גן, באמצעות עו"ד אברהם ללום, ממשרד עו"ד עמית, פולק, מטלון ושות', בדרישה כי תקיים דיון חוזר בנושא הארכת התוכנית להתחדשות עירונית בעיר (תוכנית מס' רג/מק/340/ ג30/א/1).

כידוע המחוקק והציבור רוצים ומעוניינים לקדם פרויקטים המבוססים על תוכנית תמא 38, מכל הסיבות המוכרות ועירית רמת גן חרטה על דגלה להוביל ולקדם את מהפכת ההתחדשות העירונית ולצורך כך, אישרה כחלוצה את התוכנית הנ"ל לחידוש מבנים בעיר", נכתב בפניית האיגוד.
 
"בפרויקטים מהסוג הזה המבוצעים כיום, מפלסים יזמים ויתר העוסקים במלאכה את הדרך על מנת להוציא פרויקטים של התחדשות עירונית לפועל.יחד עם זאת, נוסף על החסמים הטבעיים שממילא יש להתגבר עליהם, מגלים העוסקים במלאכה מדי יום כי קיים חסם נוסף, עיקש, ולדידנו מיותר, והוא החלטת עירית רמת גן והועדה לתכנון ובנייה של עירית רמת גן בכל הקשור לתוקף התוכנית.אין צורך להוסיף בדבר חובתה של הרשות לשמור על הבטחה שלטונית, ההלכה מחייבת את הרשות להפעיל את הסמכות באופן הוגן וסביר." 
  
באיגוד ציינו בפנייתם כי היזמים הסתמכו על התוכנית בעקבות ההבטחה השלטונית בעניין. "אין חולק על כך שתושבי העיר רמת גן וחברות העוסקות בקידום פרויקטים המבוססות על התוכנית להתחדשות עירונית בעיר הסתמכו עליה תוך ציפייה לגיטימית להוצאת היתרים לבנייה בעקבות הבטחה שלטונית. מדובר על סמכות המבוססת על נורמות כלליות ולא נורמות אינדיבידואליות בהקשר הזה."
 
"ההחלטה על ביטול התוכנית באופן שהיא לא תחול על בקשות להיתר שהוגשו זה מכבר ועל פרויקטים שנמצאים בשלבים מתקדמים, כשמדובר על פרויקטים שללא ספק יש בהם כדי לעורר את ההסתמכות של תושבי העיר רמת גן ושל יזמים ומקנות להם זכויות, תביא לפגיעה באמון הציבור. להחלטות הרשות המנהלית, חשיבות עצומה אשר מותנית בין היתר גם בחזות פני הדברים, דהיינו באופן שבו אדם מן הציבור רואה את דרך התנהלות הרשות."
 
לדברי האיגוד שיקול הסתמכות היזמים על התוכנית הינו מהותי לקבלת ההחלטה בנושא. "נקבעו בפסיקה קריטריונים ואמות מידה שעל פיהן יופעל שיקול הדעת של הרשות במקרים מסוג זה. כאשר מדובר בעניין של ביטול החלטה, נוסף שיקול שלא היה קיים במקור- ההסתמכות.  משיש שיקול שלא היה קיים במקור, זה צריך להשפיע על האופן שבו משקללים את השיקולים שכנגד.
 
עוד צוין במכתב כי "במידה ועירית רמת גן לא תקיים דיון חוזר, יגרום הדבר נזק לכלל הציבור בכלל וליזמים שהשקיעו כספים רבים וזמן יקר על מנת להוציא לפועל חזון של מדינת ישראל. לא ניתן לעלות על הדעת  שגם כאשר ברור לרשות שהיא טעתה או הסתבר לרשות שבמידה ולא יתקיים דיון נוסף, ייגרם נזק שיש בו כדי לגרום לפגיעה מהותית בטובת הציבור תקבל הרשות טיעונים פרוצדוראליים המבוססים על פוליטיקה ולא שיקולים של טובת כלל הציבור."
 
בסיום מכתבם לעיריה טוענים יזמי האיגוד כי בשקלול נסיבות העניין אין הצדקה שלא לקיים דיון נוסף על הארכת התוכנית. "על עירית רמת גן לשקלל את מידת הנזק שייגרם לציבור כתוצאה מביטול התוכנית לעומת הנזק שייגרם לאזרח שהסתמך הסתמכות לגיטימית על ההחלטה שכבר התקבלה. כאשר מאזנים בין הטיעון שלא לקיים דיון חוזר לעומת הנזק שייגרם לציבור וליזמים שהשקיעו והסתמכו על התוכנית, קרי האינטרס הציבורי, נראה כי בנסיבות אלו אין הצדקה מספקת לביטול הדיון החוזר בנושא התוכנית."

למידע נוסף בתחום זה