לין מציע לשר האוצר: על הממשלה לקבל החלטה שתחייב את כל הרגולאטורים להקפיא כל רגולציה נוספת לתקופה בת חצי שנה

אנו מאוד מוטרדים מבעיית עודף הרגולציה בישראל, אך מעט מאוד נעשה עד היום, ובאופן שיהיה מוקדש לבלימת רגולציה זו. על כן, אני מציע לך להעביר להחלטת ממשלה את הצעתי בקדנציה הקודמת לראש הממשלה, כדלהלן: כל הרגולטורים בישראל, בין אם משוק ההון, רשות ניע, בנק ישראל ואחרים, יונחו על ידי הממשלה להקפיא לתקופה בת חצי שנה יצירת הוראות רגולטוריות חדשות. חריגים ייעשו רק באישור ועדת שרים לכלכלה", כך כתב עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, לשר האוצר, ח"כ יאיר לפיד.

לדבריו, "באותה תקופה עצמה, הרגולטורים יעשו בדיקה מחודשת של כלל סעיפי הרגולציה בתחום אחריותם. בסריקה יסודית וקפדנית יבוטלו סעיפים מיותרים וטורדניים, ויפושטו סעיפים מסורבלים בהנחיה להיקף של 10% לפחות מכלל ההוראות הרגולטוריות הקיימות. בהכירי חלק לא קטן מהרגולציה החדשנית של עשר השנים האחרונות אין לי ספק שזה ריאלי ואף אפשרי."
 
 עוד ציין לין כי "אין לי ספק, שאם המהלך המוצע ייעשה בהנחיית הממשלה הוא יהווה נקודת מפנה מהותית עבור המגזר העסקי בישראל ומאיץ חשוב לצמיחה. איש לא ייפגע. העומס השלטוני יופחת ותתחיל אף חשיבה שרגולציה אפשר לפשט ולהפחית ולא רק להמשיך ולהעמיס."
 
לין חתם את מכתבו בהדגישו כי מהלך שכזה יהווה איתות חיובי מהממשלה למגזר העסקי בישראל: "אין לי ספק, שאם המהלך המוצע יעשה בהנחיית הממשלה הוא יהווה נקודת מפנה מהותית עבור המגזר העסקי בישראל ומאיץ חשוב לצמיחה. איש לא ייפגע, העומס השלטוני יופחת, ותתחיל אף חשיבה שאפשר לפשט ולהפחית רגולציה ולא רק להמשיך ולהעמיס אותה על גבי המגזר העסקי."  

למידע נוסף בתחום זה