לין במכתב דחוף לשר האוצר, ח"כ יובל שטייניץ: נא העבר את תוכנית הרפורמה של חברת החשמל לעיונם של ארגוני המעסיקים וארגוני הצרכנים

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה (10.3) בדחיפות לשר האוצר, ד"ר יובל שטייניץ, בדרישה להעביר לעיונם של ארגוני המעסיקים וארגוני הצרכנים את תוכנית הרפורמה של חברת החשמל המתורגמת גם בהעמסה נוספת על תעריפי החשמל, שגובשה לאחרונה במשרד האוצר.

לאחרונה גובשה במשרד האוצר תכנית של רפורמה בחברת החשמל, המתורגמת גם בהעמסה נוספת על תעריפי החשמל לשם מימונה. רצוי מאוד כי כבר בשלב זה תובן תכנית זו היטב על כל מרכיביה והשלכותיה. על כן אבקשך להורות על העברת התוכנית שגובשה לעיון ארגוני המעסיקים וארגוני הצרכנים על מנת שכבר היום יתקיים דיון מעמיק ומקיף במשמעות הרפורמה ובמידת ההצדקה של העמסת מימונה על תעריפי החשמל, כתב לין לשטייניץ.

עוד הוסיף כי " רצוי מאוד שהתכנית שגובשה עד כה, תועבר לכל הנוגעים בדבר המייצגים את המגזר העסקי והציבור הרחב, על מנת שדיון רציני יתקיים קודם שהתכנית מתגבשת סופית, ועל מנת שיובאו כבר בשלב זה העמדות של כל אלה שעל גבם תוטל תוספת התעריף. דומני שאין צורך כי אדגיש חשיבות דיון ציבורי באמור. "

למידע נוסף בתחום זה