לשכת המסחר: שנת 2012 הסתיימה עם גידול של 107,400 מקומות עבודה, כ- 44% מהם מתחום המסחר והשירותים

לין: " ישראל צועדת לכיוון מבנה המשק המקובל בכלכלות המערב: מגזר שירותים ומסחר ברמה של 70% מהתוצר העסקי. כך, לדוגמא, בארה"ב מגזר זה מהווה כ- 77% מהתוצר, בגרמניה 71%, באנגליה 78% ,בצרפת 80%, בהולנד 71% ובאוסטרליה 68%. מגזר שירותים ומסחר הינו כמעט בית היוצר היחיד ביצירת מקומות עבודה נוספים " 

מניתוח נתוני 2012 עולה כי ענף הבינוי רשם עלייה של כ- 1.3% (2,000 מועסקים) והסתכם ב- 150.3 אלף מועסקים; ענף הבנקאות והפיננסים רשם עלייה של 6.9%,   שהם 7,500 מועסקים. ענף זה הסתכם בכ- 116,400 מועסקים, וכולל מועסקים בבנקים, תיווך פיננסי, ביטוח וקופות גמל. 
 
שנת 2012 הסתיימה עם עלייה של כ- 3.3% במספר המועסקים במשק, שמשמעותה גידול של 107.4 אלף מקומות עבודה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד[2], כ 44% מהם מתחום המסחר והשירותים. כך עולה מניתוח של אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר, על בסיס נתוני הלמ"ס על מספר המועסקים הממוצע לשנת 2012. סך המועסקים במשק בתקופה זו הסתכם ב- 3.359 מיליון.
 
כלכלני האיגוד מוסרים כי העלייה הנמוכה בגידול במספר המועסקים נובעת מההאטה הכלכלית במשק. הדבר בא לידי ביטוי בעיקר בענפים התלויים בסחר חוץ כמו תעשיה, תחבורה אחסנה ותקשורת. ככל שההאטה העולמית תימשך, תורגש ירידה במספר המועסקים בתחומים נוספים כמו בענפי השירותים העסקיים ועוד.
 
 
מבדיקת ענפי המגזר העסקי עולה כי במגזר המסחר השירותים נרשמה בשנת 2012 עליה של 4.3% במספר המועסקים, שהיא גידול של כ- 57,700 מועסקים. סך המועסקים במגזר המסחר והשירותים הסתכם ב- 1,387,859 מועסקים; בענפי התעשייה נרשמה עלייה של כ- 1.5% (6,300 מועסקים) כאשר סך המועסקים בענפי התעשייה הסתכם ב- 424,500 מועסקים. ענף הבינוי רשם עלייה של כ- 1.3% (2,000 מועסקים) והסתכם ב- 150.3 אלף מועסקים. ענף החקלאות רשם עליה של כ- 4% (2,000 מועסקים), והסתכם ב- 51,500 מועסקים.
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "ישראל צועדת לכיוון מבנה המשק המקובל בכלכלות המערב : מגזר שירותים ומסחר ברמה של 70% מהתוצר העסקי. כך, לדוגמא, בארה"ב מגזר המסחר והשירותים מהווה כ- 77% מהתוצר, בגרמניה 71%, באנגליה 78% , בצרפת 80%, בהולנד 71% – ובאוסטרליה 68%.  מגזר זה הינו כמעט בית היוצר היחיד ביצירת מקומות עבודה נוספים."
 
חלוקתם של מספר המועסקים שנוספו למגזר המסחר והשירותים בתקופה זו מגלה כי ענף השירותים העסקיים הכולל מועסקים בתחומים של שירותי מחשוב, מו"פ, חברות כוח אדם, בעלי מקצועות חופשיים ועוד, רשם עלייה בשיעור של 6.2%, שהם 26,500 מועסקים. ענף זה הסתכם בשנת 2012 ב- 451,400  מועסקים.
 
בענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי נרשמה תוספת של 33,900 מועסקים המהווים עלייה של 9.1%. סך המועסקים בענף זה מסתכם ב- 406,900 מועסקים.
 
עלייה גבוהה נוספת של 6.9% נרשמה בענף הבנקאות והפיננסים, שהיא תוספת של 7,500 מועסקים. ענף זה הסתכם בכ- 116,400 מועסקים, וכולל מועסקים בבנקים, תיווך פיננסי, ביטוח וקופות גמל.
 
העלייה החדה ביותר, בין ענפי המסחר והשירותים, של 11.3% שמהווה כ- 14,700 מועסקים, נרשמה בשירותי האירוח והאוכל (בתי מלון, אכסניות, מסעדות ושירותי אוכל, בתי קפה ופאבים, קיוסקים, אולמות אירועים ושירותי קייטרינג), וסך המועסקים בהם הסתכם ב- 144,600 מועסקים.
 
15,600 מועסקים, המהווים ירידה של 7%, נגרעו מענף התחבורה, אחסנה ותקשורת שהסתכם ב- 207,800 מועסקים. ענף זה כולל מועסקים בהובלה יבשתית (אוטובוסים, רכבות, מוניות), הובלה ימית ואווירית, ושירותים לנמלים כולל סוכנויות אוניות ועמילות מכס, מגרשי חניה, מסופי מטען ומחסנים, דואר ובלדרות; שירותי תקשורת לאומיים, טלפוניה, שירותים בכבלים, לווין ועוד.
 


[1] מועסקים -  אנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע הקובע בעבודה כלשהי תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת.

[2] החל משנת 2012 נוספו לנתוני המועסקים בלמ"ס אוכלוסיית המשרתים בצה"ל כחלק מעובדי המגזר הציבורי. נתוני המועסקים בשנת 2011 עודכנו בהתאם לשיטת המדידה החדשה.
למידע נוסף בתחום זה