2.4 מיליון שיקים, בסכום כולל של כ-20 מיליארד ₪, חזרו בשמונת החודשים הראשונים של 2012

מסיכום שמונת החודשים הראשונים של שנת 2012 עולה כי 2.4 מיליון שיקים בסכום כולל של כ- 20 מיליארד ₪ חזרו בתקופה זו. בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נמצא כי מדובר בירידה של כ- 1% במספר השיקים החוזרים, אבל בסכום ההחזרות נרשמה עלייה של 6% שהם כ-1.1 מיליארד ₪. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר על בסיס נתוני בנק ישראל.
לדברי ניצן ארליך, יו"ר ועדת עסקים קטנים ובינוניים באיגוד לשכות המסחר, המגמה של ירידה בכמות השיקים ועליה בשווים מצביעה על כך שסכום העסקאות לשימוש בשיקים עלה. הנתונים משקפים את ההאטה הכלכלית במשק ואת השפעתה בעיקר על העסקים הקטנים שאין להם הון חוזר או רזרבות.

מניתוח הנתונים עולה כי בחודשים ינואר-אוגוסט 2012 39.7% מסך כל השיקים שחזרו (שהם כ- 958,600 שיקים) נבעו מחוסר כיסוי, לעומת כ 42% מסך השיקים (שהם כ 1.02 מיליון שיקים) בתקופה המקבילה אשתקד (ירידה של 6%). סכום השיקים שחזרו בשל חוסר כיסוי עלה ב 3% בחודשים ינואר-אוגוסט 2012 לעומת התקופה המקבילה אשתקד, מ 4.09 מיליארד ₪ ל 4.2 מיליארד ₪. יתר השיקים חזרו מסיבות טכניות כגון חוסר בחתימה, תאריך שגוי ועוד.

מהבדיקה עולה עוד כי מספר החשבונות המוגבלים בשל שיקים שחזרו עמד בחודשים ינואר-אוגוסט 2012 על כ- 121,300 בממוצע חודשי. נתון זה משקף עליה של 5% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. עוד עולה מהנתונים כי 94.5% מכלל מספר החשבונות המוגבלים משויכים ליחידים, נתון זה רשם עליה בתקופה הנסקרת ב 5% ועמד על כ- 114,670 בממוצע. כמו כן, מספר החשבונות המוגבלים של תאגידים, המהווה 5.5% מכלל מספר החשבונות המוגבלים, עלה גם ב 5% והסתכם בכ 6,642 חשבונות מוגבלים בממוצע לחודש.
למידע נוסף בתחום זה