לין בעקבות החלטת הממשלה בנושא התקציב: על הממשלה להפסיק את הדיון השטחי בתקציב המדינה ולנהוג באחריות לאומית

בעקבות החלטת הממשלה (ב - 1.7) בנושא התקציב, אמר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, כי על הממשלה להפסיק את הדיון השטחי בתקציב המדינה ולנהוג באחריות לאומית. "עתה, כאשר לממשלה יש קואליציה רחבה, יש הזדמנות לקבל החלטות אמיצות שתעשינה יותר צדק בחלוקת התקציב הלאומי."
לדברי לין  על הממשלה לפעול בגיבוש התקציב על פי ארבעה עקרונות:
1.      גירעון תקציבי שלא יעלה על 2.5% מהתוצר
2.      להוריד כליל מסדר היום העלאות מיסים
3.      שינוי סדרי עדיפויות תקציביים במסגרת המשאבים הקיימים
4.      לבלום את מגמת החקיקה החונקת את המגזר העסקי, אשר תגרום לנסיגת הצמיחה.  
 
לין ציין כי זוהי אשליה להאמין כי העלאת מיסים תגדיל את הכנסות המדינה. "הכנסות המדינה אינן פונקציה של שיעורי המס, אלא של היקף הפעילות הכלכלית. אם הממשלה תטיל מיסים הפוגעים בפעילות הכלכלית הרי שהתוצאה תהיה ירידה בהכנסות המדינה. יש לנהוג באחריות ולדעת מה האמצעים העומדים לרשותנו בראיה ריאלית."
 
עוד הוסיף כי "יש לקבוע תקציב גירעון של 2.5 אחוזי תוצר ובמסגרתו לשנות את סדרי העדיפויות התקציביים. זו צריכה להיות ההתמודדות האמיתית. עלינו לחיות על פי יכולתנו, ואחד הדברים שצריך להוריד מהתקציב הוא סיוע לאלה שאינם עובדים ואינם תורמים למשק, בעוד שהם אינם נטולי כושר עבודה.
 
"מעבר לכך, הממשלה אינה משכילה להבין ולבלום את התהליכים המתרחשים היום בכנסת ישראל, בעלי אופי אנטי המגזר העסקי. המשך תהליכים אלה, ללא ספק יגרום לנסיגת הצמיחה." 
למידע נוסף בתחום זה