דוח מכון המחקר IMD : ישראל ירדה למקום ה 19 במדד הכלכלות המפותחות

ישראל ומדורגת במקום ה 36 במדד החוסן הכלכלי על פי מדד התחרותיות העולמי של IMD לשנת 2012 . 
על פי המדד, כלכלת ישראל ירדה 4 מקומות בתחום התעסוקה, 10 מקומות בתחום סחר החוץ, 7 מקומות בתחום המדיניות הפיסקאלית, 3 מקומות בתחום יעילות מוסדות המדינה והבנק המרכזי ו 8 מקומות בתחום החקיקה העסקית. 
ישראל במקום 54 בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה ובמקום 49 ביוקר המחיה    
  

מנגד: ישראל ממשיכה להיות המדינה המובילה בעולם בהשקעות במו"פ כאחוז מהתל"ג, ובמקום השני בסעיפי יזמות וחדשנות עסקית 
  
עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: תוצאות המדד מצביעות על שלוש הבעיות המבניות המרכזיות במשק: ביורוקרטיה ממארת, שיעור השתתפות נמוך של האוכלוסייה בכוח העבודה וחוסר נכונות להיפתח לתחרות ולהתמודד עם בעיית יוקר המחייה.

ישראל ממוקמת במקום ה-19 מבין 59 המדינות בעלות הכלכלות המפותחות, ירידה של 2 מקומות לעומת שנת 2011. כך עולה ממדד התחרותיות של מכון המחקר השוויצרי [1]IMD לשנת 2011, המיוצג בישראל בלעדית על-ידי איגוד לשכות המסחר.
 
מדד התחרותיות העולמי שמתפרסם מדי שנה ע"י מכון IMD מדרג 59 מדינות על פי פרמטרים כלכליים שונים ומתבסס על נתונים שנאספו מגופים עסקיים בעולם, ביניהם איגוד לשכות המסחר בישראל. המדד בוחן את ביצועי המדינות ע"פ ארבעה פרמטרים:  חוסן כלכלי,  יעילות העסקים, מערכות התשתיות ויעילות ממשלתית.  בראש הדירוג העולמי מופיעות הונג קונג, ארה"ב, שווייץ, סינגפור, ושבדיה. ובתחתית הדירוג ממוקמות המדינות ארגנטינה, אוקראינה, קרואטיה, יוון ואחרונה ונצואלה.
 
מי אמר פתיחת השוק לתחרות? ישראל מדרדרת למקום ה-26 ברגולציה
מנתוני איגוד לשכות המסחר עולה כי על פי מדד IMD בשנה האחרונה חלה שורה של הכבדות רגולטוריות על העסקים במשק הישראלי, הכבדות שדרדרו את ישראל 8 שלבים עד למקום ה 26 במדד בקטגוריית החקיקה העסקית הבודק את פתיחות השוק, רגולציה בתחרות ורגולציה בשוק העבודה. מנגד, כלכלת ישראל ממוקמת במקום הראשון בהשקעה במו"פ (מחקר ופיתוח), בדומה לשנת 2011, ובמקום השני בהוצאה על חינוך. ישראל מדורגת במקום ה 54 בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה, בדומה לשנת 2011. בנוסף, ישראל מדורגת במקום ה 45 בשיעור החוב הממשלתי, שיפור של מקום אחד לעומת 2011, ובדירוג יוקר המחיה ישראל מדורגת במקום ה 49 בדומה לאשתקד. נוסף על כך ישראל מדורגת במקום ה 54 לעומת ה 53 בשנה שעברה במספר הימים הנדרש להקמת עסק.
 
לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, תוצאות מדד IMD מצביעות על שלוש הבעיות המבניות המרכזיות במשק: ביורוקרטיה ממארת, שיעור השתתפות נמוך של האוכלוסייה בכוח העבודה וחוסר נכונות להיפתח לתחרות ולהתמודד עם בעיית יוקר המחייה.
 
מעבר לכך, המגזר העסקי נאלץ להתמודד עם מגמות שוחקות שיפגעו במוטיבציה ליזמות ולבניית עסקים. בין היתר מדובר בביורוקרטיה מסואבת במשרדי הממשלה; עלויות כבדות המושתות על המגזר העסקי על ידי המונופולים המוחלטים שבבעלות המדינה כמו הרשויות המקומיות, נמלי ישראל, חברת החשמל; מגמה גוברת של פליליזציה של תחום הניהול העסקי; פגיעה קשה בזכויות היסוד של המעסיקים ועוד מגמות נוספות. "
 
המדד בוחן את ביצועי המדינות ע"פ ארבעה פרמטרים:
 
1. חוסן כלכלי :  ישראל מדורגת במקום ה 36 בדומה לשנת 2011:
·        בקטגורית 'תעסוקה' רשמה ישראל ירידה של 4 שלבים למקום 28
·        בסעיף סחר חוץ ישראל נרשמה ירידה תלולה של 10 שלבים למקום 43
·        בסעיף התנהלות הכלכלה המקומית חל שיפור של 4 שלבים למקום 27.
 
בדירוג החוסן הכלכלי של IMD, המורכב מחמש קטגוריות, ישראל מדורגת במקום ה 36 בדומה לשנת 2011: מניתוח הקטגוריות עולה כי בקטגורית התעסוקה נרשמה ירידה של 4 שלבים למקום ה 28; בקטגוריית ההשקעות הבינ"ל נרשמה יציבות במקום ה- 29; בקטגוריות המחירים המורכבת מפרמטרים הקשורים לאינפלציה ויוקר מחיה נרשמה עלייה בשלב למקום ה 49; בקטגוריית סחר חוץ נרשמה ירידה תלולה של 10 שלבים למקום ה 43, ובסעיף התנהלות הכלכלה המקומית (תוצר מקומי, מאזן התשלומים, אינפלציה, צמיחה), ישראל רשמה שיפור של 4 שלבים בדירוג למקום ה 27.
 
2. יעילות העסקים – ישראל רשמה ירידה של שלב למקום ה 18 :
·        בקטגורית 'פרקטיקה ניהולית' ישראל נרשמה עליה של 9 שלבים למקום 21
·        בקטגוריה של מימון נרשמה ירידה של 5 שלבים למקום 19
 
בדירוג של יעילות העסקים, ישראל מדורגת במקום ה 18 המהווה, ירידה של שלב אחד לעומת 2011.  מניתוח הקטגוריות עולה כי נרשמה ירידה ברוב התחומים. כך, בקטגורית פריון ויעילות (תוצר עסקי וגודל המגזר העסקי) נרשמה עליה של 9 שלבים למקום 21 בשנת 2012; בקטגוריה של מימון (יעילות הבנקים, יעילות שוק ההון וניהול פיננסי) נרשמה ירידה ממקום 14 בשנת 2011 למקום 19 בשנת 2012; בקטגוריה של עמדות וערכים (ערכי חברות, תדמית בחו"ל, תרבות לאומית וכד') נרשמה ירידה של 4 שלבים אל המקום ה 12; בקטגורית שוק העבודה (גודל, כישורים וכד') נרשמה ירידה מהמקום ה 17 בשנת 2011 למקום ה-19 בשנת 2012. בקטגורית הפרקטיקה הניהולית (יזמות, אחריות חברתית, אתיקה וכד'), נרשמה ירידה מהמקום ה 18 בשנת 2011 אל המקום ה 23 בשנת 2012.
 
3. מערכות התשתיות – ישראל עלתה 2 שלבים למקום ה 13 :
·        בדירוג התשתית הבסיסית (כבישים, אנרגיה וכד') נרשמה ירידה של שלב אחד למקום 48
 
בדירוג מערכת התשתיות ישראל מדורגת במקום ה 13 לעומת ה 15 בשנת 2011. מניתוח הקטגוריות עולה כי לא נרשם שינוי בדירוגה של ישראל בקטגורית התשתית הטכנולוגית והיא מדורגת במקום ה 5 לשנת 2012. בקטגורית התשתית המדעית גם נרשמה יציבות במקום ה 4 בשנת 2012, בדירוג התשתית הבסיסית (כבישים, אנרגיה וכד') נרשמה ירידה של שלב אחד אל המקום ה 48 בשנת 2012; בקטגורית סביבה ובריאות נרשמה ירידה מהמקום ה 19 בשנת 2011 למקום ה 21 בשנת 2012; ובקטגורית החינוך נרשמה יציבות במקום ה 13 בשנת 2012.
 
4. יעילות ממשלתית – ירידה של חמישה שלבים למקום ה 21:
·        בסעיף מדיניות פיסקאלית נרשמה של ירידה של שבעה שלבים למקום ה 25
·        בקטגורית מסגרת מוסדית (הבנק המרכזי ויעילות מוסדות המדינה) נרשמה ירידה של שלושה שלבים למקום ה 22
·        בחקיקה עסקית נרשמה ירידה של שמונה שלבים למקום ה 26
 
בדירוג היעילות הממשלתית נרשמה ירידה של חמישה שלבים אל המקום ה 21 בשנת 2012 לעומת המקום ה 16 בשנת 2011. מניתוח הקטגוריות עולה כי בקטגורית מימון ציבורי (חוב ממשלתי, גרעון ממשלתי וכד') נרשמה ירידה מדירוג של 26 בשנת 2011 לדירוג של 28 בשנת 2012; בקטגוריה של מדיניות פיסקאלית (מיסים וביטוח לאומי) נרשמה ירידה ממקום 18 בשנת 2011 למקום 25 בשנת 2012; בקטגוריה של מסגרת מוסדית (הבנק המרכזי ויעילות מוסדות המדינה) נרשמה גם כן ירידה ממקום 19 בשנת 2011 למקום 22 בשנת 2012; בקטגוריה של חקיקה עסקית (פתיחות השוק, רגולציה בתחרות ורגולציה בשוק העבודה) נרשמה ירידה ממקום 18 בשנת 2011 למקום 26 בשנת 2012; בקטגוריה של מסגרת חברתית (התפלגות ההכנסה, שיווין הזדמנויות וכד') נרשמה עליה מהמקום ה 22 בשנת 2011 למקום 20 בשנת 2012.[1] International Institute for Management Development Lausanne Switzerland
למידע נוסף בתחום זה