גיוס של כחצי מיליארד ₪ בחודש מרץ 2012 בענף תעודות הסל

מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר עולה כי בפברואר 2012 גייס ענף תעודות הסל כ-473 מיליון ₪ נטו
לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר. "לאור המגמה החיובית בחודש מרץ בשווקי העולם בכלל, ובשוק ההון הישראלי בפרט, הרי שבחודש מרץ 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו כ-473 מיליון ₪ (בהכללת החזקות הדדיות, הגיוס עומד על כ-496 מיליון ₪). עיקר הגיוסים הן בתעודות על מניות בחו"ל (כ-369 מיליון ₪), ובתעודות פיקדון (כ-279 מיליון ₪). אך מנגד ישנו פדיון בתעודות על מניות בארץ (כ-230 מיליון ₪). אחת הסיבות לירידה השקעות במניות בארץ, הינה התחלת התאמת גופים מוסדיים לתקנות האוצר בנוגע להוצאות ישירות, אשר אמורות לאסור ניכוי דמי ניהול על תעודות בארץ החל מיולי 2012. מתחילת שנת 2012 גייס ענף תעודות הסל מעל 1.6 מיליארד ₪, בעיקר בתעודות פיקדון".
 
"שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש מרץ 2012 כ-57.9 מיליארד ₪ (אם מכללים החזקות פנימיות, אז כ-58.8 מיליארד ₪), לעומת פברואר 2012, שאז נוהלו סך של 56.6 מיליארד ₪ (בשיא, ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד ₪)." כך ציין סולומון. 
 
מבדיקתו של סולומון עולה כי "החודש אנו רואים המשך מגמת ירידה בהשקעות במדדי מניות בארץ, ומאידך עליה במדדי מניות בחו"ל. כך, כ-29% מענף תעודות הסל מושקע במדדי מניות מקומיים וכ-21% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-30% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכ-15% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סל מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון "החודש המגייסת העיקרית הינה פסגות סל (כ-150.5 מיליון ₪) ואחריה הראל (כ-139 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה 33.8% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-30.2% מהשוק. מיטב סל מחזיקה 14.5% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14.3% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7.1% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים 
 
הרכב נכסי תעודות הסל לחודש מרץ 2012
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש מרץ 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

מרץ-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

17,157

29.18

17,584

32.14

-230.48

-1,435.58

-2.43%

מניות בחו"ל

12,444

21.16

10,216

18.67

369.33

1,073.08

21.81%

ממונפות ואסטרטגיות

666

1.13

988

1.81

-74.87

-287.08

-32.52%

אג"ח בארץ

17,553

29.85

16,706

30.54

106.50

536.76

5.07%

אג"ח בחו"ל

186

0.32

98

0.18

59.14

85.47

88.47%

סל מדדים

1,750

2.98

1,755

3.21

-13.31

-45.91

-0.32%

תעודות פיקדון

9,046

15.38

7,362

13.46

279.43

1,682.10

22.87%

סה"כ

58,802

100.00

54,709

100.00

495.74

1,608.84

7.48%

סה"כ בניכוי אחזקות הדדיות

57,916

 

53,983

 

473.07

1,459.61

7.29%

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל במרץ 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות במרץ 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

                  19,591

33.8%

124.61

5.58

18725

4.63%

תכלית

                  17,491

30.2%

-5.90

-67.82

16708

4.69%

מיטב

                    8,425

14.5%

64.44

809.60

7,361

14.45%

פסגות

                    8,293

14.3%

150.53

342.89

7,627

8.73%

הראל

                    4,116

7.1%

139.39

369.36

3,562

15.55%

סה"כ

                  57,916

100%

473.07

1459.61

53983

7.29%

 
למידע נוסף בתחום זה