תעריפי החשמל חייבים להיות שווים ואחידים ולא להיקבע באופן סקטוריאלי

הדרך היחידה להיאבק בהעלאות המחירים של תעריפי החשמל טמונה בשני מישורים. הראשון, מדיניות שימור אנרגיה אגרסיבית, בהנחיית משרד האנרגיה, אשר תקיף את כל ציבור הצרכנים עפי אותם עקרונות שהיו מקובלים בתחילת שנות ה 80. השני, שינוי ערכים יסודי בתפיסת העולם של עובדי חברת החשמל."
כך אמר עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אשר שימש בעבר גם בתפקיד מנכ"ל משרד האנרגיה והיה מי שיזם את שילוב מהלך התעו"ז בתעריפי החשמל, בכנס של בכירי הלשכה.
 
לדבריו, הגיע הזמן שעובדי חברת החשמל ישברו את קליפת האנוכיות, יתנתקו מהתפיסה המסורתית של cost+  , ויבינו שהם חלק מהציבור, וכאשר יש בעיות חמורות המשליכות על כלל משקי הבית והמגזר העסקי, עליהם להוכיח ולהראות לציבור צרכני החשמל שהם עושים את כל המאמצים להתייעל, בכלל זה ויתור על קידומי שכר אוטומטיים.
 
בהתייחסו להצעת רוה"מ לקבוע תעריפי חשמל דיפרנציאליים, ציין לין כי למרות הכוונה הטובה הצעה זו אינה ישימה. "תעריפי החשמל חייבים להיות שווים ואחידים ולא להיקבע באופן סקטוריאלי, דבר שיפתח פתח לתמרונים ויסכל את הרעיון שעמד בבסיס הקמת הרשות לשירותים ציבוריים חשמל, לפיו תעריפי החשמל יקבעו עפ"י שיקולים כלכליים ולא עפ"י לחצים של מרכזי מפלגות. "
למידע נוסף בתחום זה