איגוד לשכות המסחר לוועדת הכספים: ראוי לבחון את גל ההתייקרויות ברמה כלל משקית ולא רק צרכנית

לקראת דיוני וועדת הכספים בנושא גל ההתייקרויות במשק פנה עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, במכתב ליו"ר וועדת הכספים, ח"כ משה גפני, וציין בפניו כי אל לחברי ועדת הכספים לשכוח שאת עיקר נטל המיסים וההכבדות החדשות נושא המגזר העסקי על גבו. "ועדת הכספים בראשותך תידון היום בנושא גל ההתייקרויות במשק. נושא זה נוגע לכל אחד ממשקי הבית הן ברמת צריכת הדלק, הארנונה, המים והחשמל אך גם בעלויות הצריכה השוטפת."
עלויות אלו נקבעות/מפוקחות עי גופים ממשלתיים ולהם תרומה משמעותית ביותר לגל ההתייקרויות במשק שכן יש להם אפקט ישיר ועקיף על כך. אין ספק כי גידול בעלויות אלו הינו בעל השפעה רחבה יותר מכל התעסקות במחיר מוצר זה או אחר."
 
לדברי לין במכתבו, לצד הנטל על משקי הבית יש לזכור כי מרבית עלויות אלו משולמות ע"י המגזר העסקי. "לראיה מתוך סך גביית הארנונה ברשויות המקומיות כ- 65% ממומנים ע"י מגזר זה. ובחלק מהרשויות חלקו של המגזר העסקי מגיע אף ל- 80% מסך גביית הארנונה. מס הארנונה, הינו אחד המיסים הכבדים ביותר המוטלים על עסקים ובשנים האחרונות מתייקר מס זה באופן עקבי ושיטתי מעבר למדד המחירים לצרכן.  
 
כמו כן, רשויות מקומיות אינן מסתפקות בהעלאת השיעור הכללית אלא מבקשות מדי שנה אישור חריג להעלאת התעריף."
 
לין הוסיף ותאר במכתבו את הפגיעה במגזר העסקי כתוצאה מהעלאות האחרונות. "עלויות החשמל המהוות מרכיב גדול בהוצאות העסק עלו בשנתיים האחרונות בעשרות אחוזים. המגזר העסקי מממן כ- 61% מכלל עלויות החשמל במשק. הגידול בעלויות החשמל נבע בשנים האחרונות מהתייקרות תשומות החשמל ובכלל זה מחירי הדלק וצמצום כמויות הגז ממצרים אך גם מדחיית תהליך ההתייעלות  בחברת החשמל."
 
"עלויות המים, המשמשים בתהליכי ייצור בתעשייה גדלו מאד מאז שהוקמו תאגידי המים. דובר רבות על כך שתעריפי המים הגבוהים נועדו לממן את ההוצאות הקבועות של התאגידים. גם עליית מחירי הדלק, ייקרה באופן משמעותי את השימוש בשירותים להם נדרש המגזר העסקי לפעילותו השוטפת ובכלל זה, רכבים המשמשים ככלי עבודה, תובלה, ספנות, בלדרות ועוד. "
 
בסיימו את פנייתו ציין לין כי הראייה הצרכנית אומנם חשובה אך ראוי לבחון את גל ההתייקרויות ברמה מערכית. "להערכתי, את גל ההתייקרויות רצוי לבחון בראיה כלל משקית ולא רק צרכנית, שכן מפעל או רשת שיווק או עסק קטן שנדרשים לשלם יותר לעירייה, לחברת החשמל, לחברות הדלק ולתאגיד המים, יגלמו חלק מעלויות אלו במחירי המוצרים והשירותים שהם מספקים ואז לעלויות אלו גם השפעה עקיפה על עליית המחירים במשק."
 
"לפיכך, מומלץ כי תיעשה עבודת חשיבה מעמיקה על חלוקה שונה של הוצאות התקציב למגזרים השונים כפתרון פוטנציאלי לבלימת עליית מחירי הדלק, החשמל, המים והארנונה. בתוך כך יישום תוכנית חסכון לאומית בתחום האנרגיה .יש לכוון את עיקר המאמצים להתייעלות המונופולים המוחלטים החיוניים כמו: רשויות מקומיות; נמלי ים; נמל תעופה; חשמל; מים; רכבת. כמו גם לרסן את חריגות השכר במגזר הציבורי בחקיקה שתכלול סנקציות."
למידע נוסף בתחום זה