לקראת יום האישה הבינלאומי שיחול ביום חמישי ה- 8.3: יותר מנהלות ויותר עצמאיות; פחות מנקות ומאבטחות

מניתוח שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר לקראת יום האישה הבינלאומי (8.3.12) עולה כי מספר הנשים המוגדרות כעצמאיות גדל בשנת 2011 ב- 8.5% בהשוואה לשנת 2010. המדובר בעלייה של כ- 8,400 נשים העובדות כעצמאיות שמספרן הסתכם בשנה החולפת בכ- 108 אלף נשים. העוסקות העצמאיות מהוות כ- 30% מסך העצמאים בישראל העומד על כ- 361 אלף. לשם השוואה, מספר הגברים העצמאים רשם שיעור גידול נמוך משמעותית של 0.5%, שהם 1,200 איש, והסתכם בכ – 253 אלף עצמאיים.
מניתוח שוק התעסוקה בשנת 2011 עולה כי נרשמה עלייה של 2.5% במספר הנשים המועסקות דהיינו למעלה מ- 34 אלף מועסקות. סך המועסקות בשנה זו הסתכם ב- 1.42 מיליון נשים. מהבדיקה עלה כי עיקר הגידול בתעסוקת נשים נרשם  במקצועות חופשיים וטכניים (כגון הנדסאיות, טכנאיות, עובדות מעבדה, אחיות, מורות, גננות, עיתונאיות וגרפיקאיות). בתחום זה נרשמה עלייה של 5.5% עם תוספת של 14,300 מועסקות לעומת 2010 ובסיכום 275,200 מועסקות ב- 2011.
 
מנתוני אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר עולה כי תחום נוסף אשר רשם עלייה בולטת הוא נשים המועסקות בתפקידי ניהול, אשר רשם עלייה נאה של 9.2%, שהם כ- 6,100 נשים, והסתכם ב- 72,600 אלף מנהלות בשנת 2011.  סך הנשים המועסקות בתפקידי ניהול מהווה 5.1% מסך המועסקות. לעומת זאת, סך הגברים המועסקים בתפקידי ניהול מהווה 8.7% מסך המועסקים, ומספרם עומד על 139,300.
 
נשים בעלות משלח יד אקדמי (מרצות, מורות, מהנדסות,רופאות, עו"ד וכו') רשמו עליה של 1.2% שהם כ-2,700 מועסקות והסתכמו ב- 212.1 אלף.
עלייה של 1.5% נרשמה במספר הנשים המועסקות כפקידות, שהם כ- 5,200 נשים, והן הסתכמו ב- 361 אלף. מספר המועסקות כסוכנות מכירות ועובדות בענפי השירותים רשם עלייה של 2.6% שהן 8,700 נשים והסתכם ב- 343.5 אלף.
 
מאידך נרשמה ירידה חדה של 45.7% (2,200 מועסקות) נרשמה במספר המועסקות כעובדות מקצועיות בתחום החקלאות שהסתכם ב-2,700 נשים.  מספר המועסקות כעובדות מקצועיות בתחום התעשייה והבניין ירד ב- 8.7% , שהן 3,900 נשים,  והסתכם ב- 41 אלף. בנוסף נרשמה ירידה של 4.1% במספר המועסקות כעובדות בלתי מקצועיות (ניקיון, שליחות, אבטחה וכדומה) , שהן 4,000 נשים, ומספרן בשנת 2011 הסתכם ב- 94.6 אלף.
 
מניתוח תעסוקת נשים לפי אזורים (על פי נתוני 2010) עולה כי 25% מהנשים מועסקות במחוז המרכז, 25.5% במחוז תל אביב, 12% במחוז צפון, 13% במחוז דרום, 11.5% במחוז חיפה 11.5%, 10% בירושלים ו- 2% ביהודה ושומרון.
למידע נוסף בתחום זה