בשורה לאלפי הסוכנים המייצגים בארץ חברות זרות וישראליות: מליאת הכנסת אישרה את חוק הסוכן

הצעת "חוק חוזה סוכנות (סוכן מסחרי וספק)" של ח"כ אלכס מילר(ישראל ביתנו) יו״ר וועדת החינוך,התרבות והספורט, שהוכנה בשיתוף לשכת המסחר ת"א והמרכז, אושרה (20.2.2012 ) במליאת הכנסת. בשורה לאלפי הסוכנים המייצגים בארץ חברות זרות וישראליות והסדירה את זכויות הסוכנים הישראלים.

לין: פריצת דרך משמעותית במערכת יחסי סוכן-ספק ושילוב עם נורמות המשפט באיחוד האירופאי
 
ח"כ מילר : במרבית ארצות המערב מעוגנות זכויות הסוכן בחוק ובאיחוד האירופאי קיימת דירקטיבה המבססת את מעמדם של הסוכנים וזכויותיהם ; חוק הסוכן מבוסס בעיקרו על דירקטיבה זו 
  
 
החוק החדש מגדיר באופן ברור את מעמדו של הסוכן המסחרי. הוא ייהנה מזכויות בסיסיות במקרה של הפסקת הסוכנות על ידי הספק. הספק גם יחויב במתן הודעה מוקדמת לסיום הסכם הסוכנות בהתאם לתקופת ההתקשרות, זאת על מנת שהסוכן יוכל להיערך כראוי מבחינת תכניותיו העסקיות. כמו כן, החוק החדש, שיכנס לתוקף שישים ימים מיום פרסומו ברשומות, קובע קבלת פיצוי כספי הולם בגין פיתוח השוק והמוניטין של הספק.
 
בישראל פועלים אלפי סוכנים המייצגים יצרנים וספקים זרים וישראלים, דרכם מיובאים לארץ ומשווקים בארץ מוצרים רבים, בכל מגוון האפשרויות כגון תרופות, מוצרי אלקטרוניקה, מזון, חומרי גלם ועוד. באמצעות הסוכנים המקומיים נחשף המשק הישראלי למוצרים רבים ומגוונים, דבר המגביר את התחרותיות במשק.
 
עו"ד אוריאל לין,נשיא איגוד לשכות המסחר, בירך את ח"כ מילר על קידום הצעת חוק חוזה סוכנות ואמר כי אישור החוק מהווה פריצת דרך של ממש במערכת יחסי סוכן-ספק. "מדובר בהגנה בסיסית על זכותו של בעל עסק שפיתח במשך שנים שוק עבור ספק. עד היום החוק בישראל לא העניק הגנה לסוכנים המיצגים ספקים.מצב זה נוצל במיוחד על ידי חברות זרות, אשר אינן מעניקות לסוכן הישראלי את אשר היו מעניקות לו על-פי הדין האירופאי ומתישות אותו בהליכים משפטיים. עם אימוץ חוק זה, ישראל תעשה צעד נוסף בשילובה לנורמות המסחר המקובלות באירופה. "
 
ח"כ אלכס מילר שיזם את החוק ציין כי כיום, מעמדם של הסוכנים המסחריים ומערכת היחסים שלהם מול הספקים אינם מוסדרים בחוק.  סוכן שאיבד את הסוכנות נאלץ להיאבק שנים בבתי המשפט על מנת לקבל את זכויותיו, והנורמות בפסיקה אינן מוגדרות דיין. במרבית ארצות המערב מעוגנות זכויות הסוכן בחוק ובאיחוד האירופאי קיימת דירקטיבה המבססת את מעמדם של הסוכנים וזכויותיהם. החוק מבוסס בעיקרו על דירקטיבה זו.

למידע נוסף בתחום זה