לשכת המסחר עתרה הבוקר לבג"צ כנגד השביתה הכללית במשק

לשכת המסחר תל אביב והמרכז, בשם איגוד לשכות המסחר, עתרה הבוקר לבג"צ, עתירה מספר 1120/12, בבקשה כי יבטל את החלטתו של בית הדין הארצי מיום 2.2.2012 וישיב את צו המניעה כנגד השביתה הכללית במשק על כנו וכן יקבע כי מדובר בשביתה פוליטית אסורה. העתירה הוגשה באמצעות עוה"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי של איגוד לשכות המסחר. להלן תקציר דברים: 
מטרת השביתה:
 
1.השביתה עליה הכריזה ההסתדרות היא למעשה שימוש  פסול בזכות השביתה . לא למטרה הזו נועדה זכות השביתה. היא מאפשרת מנוף לחץ אדיר להסתדרות בשאיפה שמעסיקים ייכנעו ויוותרו על זכויות בסיסיות המוקנות להם. עצם העובדה שבאמצעות הכוח ניתן להגיע להישגים לא מכשירה את הענקת הכוח מלכתחילה.
 
2.השביתה מכוונת נגד כל המגזר הציבורי וכל המגזר העסקי הפרטי. היא שואפת לשנות כליל את מבנה התעסוקה במשק כולו.
מדובר בניסיון לחייב את המעסיקים במגזר הציבורי והפרטי לקלוט את כל העובדים בהעסקה ישירה, להכתיב להם מתי מותר להם להזמין שירותים ממיקור חוץ ומתי הם חייבים להעסיק עובדים בהעסקה ישירה.
 
3.זהו מהלך חסר תקדים בעולם כולו. הוא יקשיח את מבנה התעסוקה במגזר הציבורי ובכל שורת העסקים במגזר העסקי.
מהלך זה יפגע ביכולת להתאים את מבנה התעסוקה לתנאי השוק המשתנים. הוא יפגע קשות ביכולתם של העסקים להתחרות בשוק הגלובלי, הוא מסכן את המשך קיומם של אלפי עסקים ושל כלכלת ישראל.
 
4.לאמיתו של דבר, המשמעות האמיתית של העסקה ישירה היא מהלך שנועד לכפות יחסי מעסיק-עובד בניגוד לכל נורמה מקובלת בעולם. העסק כבר לא יהיה חופשי לבחור את מי להעסיק או לא להעסיק. זוהי פגיעה מהותית וישירה בחופש הניהול העסקי ופגיעה בזכויות יסוד של המעסיקים כמו זכות הקניין וחופש החוזים. "המשמעות של קבלת דרישת ההסתדרות מרוקנת מתוכן את אחת התכליות המרכזיות של חופש העיסוק, הוא החופש להעסיק או לא להעסיק; מאיינת את הבסיס של זכות הקניין (בהיותה מחייבת את המעסיק לסכן את הונו בניגוד לרצונו), והופכת את העיקרון של חופש החוזים להמלצה בלבד." 
          
תוצאות החלטת ביה"ד המתירה להסתדרות לשבות:
 
1.מתן זכות שביתה  על רקע נושא עובדי הקבלן, כשההסתדרות מתבצרת בעמדתה לכפיית יחסי עובד מעביד ואינה מוכנה לנהל משא ומתן לשיפור תנאי עובדי הקבלן כלל שוברת את המבנה הדמוקרטי בישראל.  היא מעבירה לגוף, שאינו גוף נבחר עפ"י שיטתנו הדמוקרטית, את הכוח לנהל את כלכלת המדינה. "השביתה בהקשר זה היא עקיפה של המוסדות הדמוקרטיים במדינת ישראל ושימוש פסול בכוח שיש בו גם זילות של כנסת ישראל. בית המחוקקים הוא המקום שבו מתקבלות ההחלטות. להסתדרות סלולה הדרך לנסות למחוק צורות העסקה לגיטימיות בכנסת, אבל היא איננה מעוניינת לצעוד בדרך המלך, אלא לקצר הליכים. באמצעות השביתה מנסה ההסתדרות הכללית לתפוס את מקום המחוקק הנבחר".
 
2.ההחלטה יוצרת תקדים מסוכן בעתיד  שבו כל מטרה שתיראה להסתדרות הכללית כמטרה ראויה. היא תוכל לנסות להשיגה מכוח איום בשביתה.  ההסתדרות הופכת לשותף בניהול העסק וזאת מבלי שהיא נושאת באחריות הכרוכה בכך.  
 
3.השביתה תגרום מדי יום נזקים חמורים ביותר למשק ונזקים ארוכי טווח  והדברים מקבלים משנה תוקף נוכח המציאות הכלכלית העולמית של האטה כלכלית שלא לדבר על מיתון . "ההפסד הכספי הישיר בגין שביתה בת שבוע נאמר ב 800 מיליוני ₪, המשקפים הפסד תוצר של כ-400 מיליוני ש"ח. הנזק העקיף הוא כבד בהרבה. מדובר באובדן לקוחות ושווקים בחו"ל, מחנק אשראי, פגיעה קשה במוניטין, פיטורי עובדים ועוד. חלק מהנזקים שתגרום השביתה הם בלתי הפיכים."
 
4.עפ"י עקרון זה ולפיו מדובר במאבק על תנאי העבודה,  ההסתדרות תוכל להחליט לפתוח בשביתה על מנת לשנות את מבנה משרדי הממשלה ואפילו את מבנה נציגותה בכנסת ישראל.
 
זוהי פריצה של כל הסכרים. ניתן כאן היתר להשתמש בזכות השביתה, שלא במסגרת של סכסוך עבודה מקובל,שנועד להטיב תנאים של עובדים.
למידע נוסף בתחום זה