מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר: גיוס של מעל 1.1 מיליארד ₪ בחודש ינואר 2012

מנתוני איגוד תעודות הסל בלשכת המסחר עולה כי בינואר 2012 המשיך ענף תעודות הסל לצמוח ולגייס קצת מעל 1.1 מיליארד ₪ נטו
לדברי רונן סולומון, מנהל תחום שוק ההון בלשכת המסחר. "לאור המגמה החיובית בשווקי העולם בכלל, ובשוק ההון הישראלי בפרט, בחודש ינואר 2012 גייס ענף תעודות הסל בנטו סך של קצת מעל 1.1 מיליארד ₪. המדובר בחודש שישי ברציפות, בהם מצליח שוק תעודות הסל לגייס יותר מאשר הפדיונות, בעיקר בזכותם של משקיעים מוסדיים ומשקיעים מתוחכמים. החודש לאור המגמה החיובית בשווקים, חזרו להשקיע במוצרי המדדים גם הלקוחות הפרטיים. עיקר הגיוס הוא בתעודות פיקדון, שנחשבות כהשקעה סולידית בתקופת משבר, וכן בלקוחות המוסדיים שממשיכים לרכוש תעודות סל, בשל נזילותן הגבוהה.".
 
"בחודש ינואר 2012 חלה עליה קלה בהיקף הנכסים המנוהל בשוק תעודות הסל. שוק תעודות הסל מנהל נכון לסוף חודש ינואר 2012 סך של 56.7 מיליארד ₪ (אם מכללים החזקות פנימיות, אז סה"כ קצת מעל 57 מיליארד ₪) לעומת דצמבר 2011, שאז נוהלו סך של 56 מיליארד ₪ (בשיא, ניהל ענף תעודות הסל באפריל 2011 סך נכסים בהיקף של 59.7 מיליארד ₪)." כך ציין סולומון. 
 
מבדיקתו של סולומון עולה כי "החודש אנו רואים המשך מגמת ירידה בהשקעות במדדי מניות בארץ, ומאידך עליה במדדי מניות בחו"ל. אולם עדיין כ-30% מענף תעודות הסל מושקע במדדי מניות מקומיים ורק כ-20% במדדי מניות בחו"ל. בנוסף, כ-30% נוספים מושקע במדדי אגרות-חוב בארץ, וכמעט כ-15% בתעודות פיקדון (שאר ההשקעות הן בשיעורים נמוכים במדדי אג"ח בחו"ל, סל מדדים ותעודות ממונפות).
 
לדברי סולומון "בחודש ינואר המגייסת העיקרית הינה מיטב-מבט (סך 684 מיליון ₪) ואחריה תכלית-אינדקס (260 מיליון ₪). מבחינת נתחי השוק, הרי שקסם מבית אקסלנס-נשואה מחזיקה כ-34% מהשוק. אחריה נמצאות תכלית-אינדקס מבית דש-איפקס שמחזיקה כ-31% מהשוק. מיטב-מבט מחזיקה 14.5% מהשוק, אחריה פסגות סל שמחזיקה כ-14% מהשוק, ולבסוף הראל סל מחזיקה נתח של כ-7% משוק תעודות הסל".
 
רצ"ב טבלאות התפלגות הנכסים לפי קטגוריות ומנהלים  
הרכב נכסי תעודות הסל לחודש ינואר 2012
 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה א - סך התפלגות הנכסים בשוק תעודות הסל - כלל מנפיקי תעודות הסל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קטגוריה

סך כלל הנכסים המנוהלים

יצירות/פדיונות לחודש ינואר 2012 (במיליוני ₪)

יצירות/פדיונות מתחילת שנת 2012 (במיליוני ₪)

אחוז שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

ינואר-12

דצמבר-11

מיליוני ש"ח

אחוז

מיליוני ש"ח

אחוז

מניות בארץ

17,616

30.86

17,519

32.28

-666.31

-666.31

0.55%

מניות בחו"ל

11,291

19.78

10,212

18.82

389.00

389.00

10.57%

ממונפות ואסטרטגיות

870

1.52

986

1.82

-92.49

-92.49

-11.78%

אג"ח בארץ

17,150

30.05

16,499

30.41

431.13

431.13

3.94%

אג"ח בחו"ל

109

0.19

98

0.18

9.41

9.41

11.13%

סל מדדים

1,757

3.08

1,755

3.23

-26.91

-26.91

0.07%

תעודות פיקדון

8,284

14.51

7,194

13.26

1,109.01

1,109.01

15.15%

סה"כ

57,076

100.00

54,263

100.00

1,155.98

1,155.98

5.18%

  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה ב - סך התפלגות נכסים לפי מנהל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם המנהל

נכס מנוהל בינואר 2012

נתח שוק

יצירות/פדיונות בינואר 2012

יצירות/פדיונות מתחילת השנה

נכס מנוהל בתחילת השנה

שינוי בשווי נכסים מתחילת השנה

קסם

19,268

33.9%

-49.21

-49.21

19005

1.38%

תכלית-אינדקס

17,520

30.9%

260.25

260.25

16708

4.86%

מיטב-מבט

8,224

14.5%

683.74

683.74

7,361

11.72%

פסגות

7,882

13.9%

50.90

50.90

7,627

3.34%

הראל

3,896

6.9%

210.30

210.30

3,562

9.38%

סה"כ

56,790

100%

1155.98

1155.98

54263

4.66%

 
למידע נוסף בתחום זה