נוכח העלאת הריבית הבנקאית איגוד לשכות המסחר מציע תכנית למניעת העלאת הריבית לזוגות צעירים שקבלו הלוואות משכנתא לצורך רכישת דירת מגורים יחידה

תכנית זו היא בבחינת ברירת מחדל אם בנקי ישראל לא יוכלו למצוא נוסחה המשיגה מטרה זו בתוקף סמכותו

לאור עלייה חדה בריבית בנק ישראל לשיעור של 1.25%, לרבות הצפי שריבית בנק ישראל תמשיך לעלות עד שנת 2023 לשיעור של כ-3%, הרי שמדובר במהלך שיגרור פגיעה קשה במי שלקחו הלוואות לדיור (משכנתאות), לרבות מי שאמורים לקחת הלוואות דיור חדשות בתקופה הקרובה, עד לחשש לחוסר יכולת לעמוד בהחזרים.

בהעדר יכולת של בנק ישראל למצוא פתרונות כיצד לא להכביד על זוגות צעירים שלקחו הלוואות לדיור, הרי שאני מציע לפי בקשתך, לקדם תוכנית לאומית לסבסוד הלוואות לדיור, בייחוד לטובת אזרחי ישראל שרכשו את דירתם היחידה.

הצעה להרחבת סבסוד המשכנתאות לזוגות צעירים וחסרי דיור

  1. יש להרחיב את הזכאות להלוואות מסובסדות עד 1,000,000 ₪.
  2. הזכאות תינתן לרכישת דירה ראשונה ששוויה עד 2,000,000 ₪.
  3. סכום ההלוואה לא יהיה מדורג לפי קריטריונים, אלא כל זוג צעיר יקבל את מלוא 1 מיליון ₪ כהלוואה מסובסדת, אך לא יותר מ-75% משווי הדירה.
  4. הריבית תהיה 1% פחות מהריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות.
  5. בנקים למשכנתאות יאפשרו מיחזור משכנתא למי שכבר לקחו הלוואה לדיור, כדי שיוכלו לעבור לתוכנית החדשה, בלי קנסות.

לדברי אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, "ראוי להדגיש שממשלות ישראל כשלו בריסון עליית מחירי דירות המגורים וזאת בניגוד לחובתן הבסיסית להגן על צעירים וצעירות בישראל ולתת להם רשת ביטחון שתמנע מהם לשאת בעול כספי על חלק חשוב בחייהם. על שום כך מוטלת על המדינה החובה לפחות להימנע מהטלת עול נוסף על צעירים וצעירות הרוצים להקים בית בישראל."


רצ"ב הודעה המלאה הכוללת את פרטי התכנית.

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה