נשיא האיגוד לשר האוצר: צור סדרי עדיפויות נכונים. בטל את המע"מ על צריכת חשמל ביתית עד לרמת צריכה ביתית ממוצעת וכנגד זאת בטל את הפטור ממע"מ ביבוא אישי

נוכח עליית מחירי האנרגיה בעולם, כולל הפחם, והציפיות לייקור תעריפי החשמל שיגר (26.4.22) נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין מכתב לשר האוצר, חה"כ אביגדור ליברמן. 

"החרפת יוקר המחייה והעלאת תעריפי החשמל מחייבים עשיית צעדים שיש בהם צדק חברתי והגינות מול המגזר העסקי בישראל; גם אם אינם אהודים על חלק מהציבור או חלק מהמדיה התקשורתית. אני מציע לבטל את המע"מ על צריכת חשמל ביתית עד לרמת צריכה ביתית ממוצעת וכנגד זאת לבטל את הפטור ממע"מ בייבוא אישי של משלוחים מספקים זרים לישראל", כך תובע עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, משר האוצר אביגדור ליברמן.

לין מסביר: "נוכח עליית מחירי האנרגיה בעולם, כולל הפחם, והצפיות לייקור תעריפי החשמל, בטוחני כי משרד האוצר בראשותך מחפש דרכים כיצד להקטין את הפגיעה בציבור. המהלך של הפחתת הבלו על הפחם אכן היה מהלך נכון אבל בצפייה אל פני העתיד לא יהיה בכך די."
"תעריפי חשמל גבוהים פוגעים במיוחד בשכבות החלשות בישראל ובהרבה מאוד תושבים בפריפריה. הפגיעה בשכבות החלשות היא ברורה וישירה. זה אינו מוצר של בחירה וזה לא מוצר של מותרות; זהו מוצר צריכה חיוני והכרחי לכל משק בית."

לדברי לין, הצעתו תשיג שתי מטרות חשובות: הראשונה, סיוע אמת לשכבות החלשות היכן שהן זקוקות באמת לסיוע; השנייה, הפסקת האפליה לרעה, הבלתי הגיונית, של הרבה עסקים קטנים, בינוניים וגדולים בישראל לטובת ספקים זרים."
"הפטור שניתן ממע"מ ביבוא אישי הוא חסר כל בסיס הגיוני. הוא מקרי לחלוטין ולא פרי חשיבה אחראית. מדינה לא מפלה לרעה את המגזר העסקי שלה, המייצר את עיקר מקומות העבודה במשק, כדי להעניק יתרון בתחרות לספקים זרים. מדינה אינה עושה מהלך הפוגע בזכות לתחרות שווה של הרבה עסקים קטנים וחלשים. מדובר בכל מי שעוסק בישראל בייצור, בייבוא או במכירת מוצרים.

לין מציג את האבסורד: "בישראל, כאשר צורכים מים, חשמל, תרופות או מזון, משלמים את מלוא המע"מ ברמה של 17%; לעומת זאת בייבוא של מוצרים שונים מחו"ל, שאינם בהכרח חיוניים, מעניקים פטור ממע"מ. זהו חוסר ההיגיון משווע ונוגד מדיניות מסים אחראית. מסיבה זו האיחוד האירופאי, המקיף 450 מיליון איש, החליט לבטל כליל את הפטור ממע"מ על משלוחים ביבוא אישי שעמד על רמה נמוכה בהרבה מישראל – עד 22 אירו. בישראל הפטור עומד על 75 דולר. "

"הטענות שהמוצרים בישראל יקרים יותר מאשר בחו"ל, לא מחזיקות מים. ברפורמת הייבוא האחרונה פתחנו את הייבוא המסחרי לתחרות מוגברת. אם היבוא עדיין זול יותר מהייצור המקומי, אין שום סיבה לעשותו זול עוד יותר, להפסיד הכנסות מדינה, ולהעניק יתרונות במס לעסקים במדינות זרות", הדגיש.

 

מצ"ב ההודעה המלאה

קבצים מצורפים

למידע נוסף בתחום זה