איגוד לשכות המסחר ונמל אשדוד משלבים ידיים: פועלים לקליטת 50 עובדים זמניים נוספים להתמודדות עם העומס בנמלים

בפגישה שנערכה ביום א' ה-11.7.2021, בהשתתפות: נשיא איגוד לשכות המסחר עו"ד אוריאל לין, יו"ר דירקטוריון נמל אשדוד גב' אורנה הוזמן בכור, מנכ"ל נמל אשדוד מר שיקו ז'אנה, נשיא לשכת הספנות ד"ר יורם זבה ונשיא לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון מר דוד קסטל, סוכם לפעול בשילוב ידיים לקליטת 50 עובדים זמניים נוספים על אלה שכבר מגויסים בימים אלו.

כזכור, דירקטוריון נמל אשדוד אישר מתווה רחב שיפחית את העומסים וההמתנות הארוכות בנמל אשדוד, כחלק ממגמה עולמית. המתווה כלל קליטה מידית של 50 עובדים זמניים, לתקופה של עד שישה חודשים. נמלים מרכזיים בעולם עדיין חווים עומסים חריגים, זאת בעקבות משבר הקורונה אשר הביא עימו תמורות משמעותיות בצריכה העולמית אשר הובילו למגמות שונות בעולם הספנות.

נמל אשדוד ואיגוד לשכות המסחר משתפים פעולה במטרה להביא לאישור הסתדרות העובדים למהלך אשר יאפשר תגבור 50 עובדים זמניים נוספים אשר יסייעו בצמצום התור התפעולי הקיים בנמל. שיתוף הפעולה עם איגוד לשכות המסחר מתווסף להסכמים קודמים בחודשים האחרונים אשר כללו פעילויות רבות מול כלל הגורמים המקצועיים הרלוונטיים לטיפול בעומסים החריגים אשר נרשמו בנמלים בארץ, ובנמלים מרכזיים שונים בעולם. לאחר שנבחנו מגוון חלופות הגיע הנמל להסכמה עם ההסתדרות ומשרד התחבורה על מתווה הכולל גיוס 50 עובדים זמניים לתקופה מוגבלת של כשישה חודשים. הנהלת הנמל ממשיכה בנחישות כל העת באיתור פתרונות נוספים במטרה להביא להקלה בעומס הקיים בנמל, ותוצר של זה הינו שיתוף הפעולה עם איגוד לשכות המסחר.

נשיא איגוד לשכות המסחר, עו"ד אוריאל לין אמר כי "בשלב זה המשימה החשובה ביותר היא בטווח הזמן של חצי השנה הקרובה. אין ספק שקליטת 50 עובדים נוספים שכבר הוכשרו לעבודה, לתקופה של חצי שנה, תתרום רבות כדי להפחית מהעומסים ותשפר מאד את רמת יעילות התפקוד של נמל אשדוד. אך לא יהיה בכך די, ויש לעבור מיד לשלב של גיוס 50 עובדים נוספים על מנת להפחית את העלויות הגבוהות מאד המושתות היום על היבוא והיצוא. כלל היבואנים וגם כלל היצואנים בישראל מייחסים חשיבות מכרעת לכושר התפקוד של נמל אשדוד וליכולותיו להתמודד עם תקופות של גאות."

גב' אורנה הוזמן-בכור, יו"ר דירקטוריון נמל אשדוד, הוסיפה: "נמל אשדוד הציב בראש סדר העדיפויות מציאת פתרון להתמודדות עם המצב החריג הפוקד אותנו ונמלים מרכזיים רבים ברחבי העולם. לאחר שהגענו להסכמה עם ההסתדרות לקליטת 50 עובדים, אני מברכת על שילוב הכוחות הנוכחי עם איגוד לשכות המסחר, שמטרתו קליטת 50 עובדים זמניים נוספים. אני מאמינה כי מימוש תוספת כוח האדם המשמעותית, יגדיל את התפוקות, יפחית את התור התפעולי הקיים, ויביא לפתרון המצב. נמשיך לראות את טובת לקוחותינו והמשק הישראלי לנגד עינינו."


מימין: דוד קסטל, שיקו ז'אנה, עו"ד אוריאל לין, אורנה הוזמן בכור, ד"ר יורם זבה.

למידע נוסף בתחום זה