איגוד לשכות המסחר לרגל יום האישה הבינלאומי: נשים מועסקות בתפקידים חיוניים בתקופת הקורונה

חרף ירידה של כ-3% במספר הנשים העצמאיות, בעשור האחרון עמד שיעור הגידול במספר המועסקות העצמאיות על 68% לעומת 21% בקרב הגברים

מניתוח שערך אגף הכלכלה באיגוד לשכות המסחר לקראת יום האישה הבינלאומי (8.3.2021) עולה כי מספר הנשים המוגדרות כעצמאיות בשנת 2020 ירד בכ- 3% בהשוואה לשנת 2019. מדובר בירידה של כ-4,400 נשים העובדות כעצמאיות, שמספרן הסתכם בשנה החולפת בכ-167,200 נשים. העוסקות העצמאיות מהוות כ- 35% מסך העצמאים בישראל העומד על כ-471,800 איש ואישה. כמו כן, שיעור הגידול במספר המועסקות העצמאיות בין השנים 2010 – 2020 עמד על 68% לעומת שיעור גידול של 21% בקרב הגברים באותה תקופה. הניתוח מבוסס על סמך נתוני הלמ"ס.

עוד עולה מהנתונים כי בשנת 2020 נרשמה ירידה של 1% במספר סה"כ הנשים המועסקות, שהן כ-13,100 מועסקות, כאשר סך המועסקות בשנה זו הסתכם בכ-1.88 מיליון נשים.

לדברי ישראלה שטיר, סגנית נשיא איגוד לשכות המסחר ויו"ר קבוצת י.שטיר, "בהתייחס לעובדה שהשנה האחרונה, בצל מגפת הקורונה העולמית, היתה קשה בתחום העבודה והתעסוקה, ירידה של 1% במספר הנשים המועסקות בישראל מצביעה דווקא על העובדה שהנשים המועסקות חיוניות ואוחזות במשרות הכרחיות, בייחוד במצב בו יש בישראל כ-700 אלף מבקשי עבודה. בנוסף, העלייה במספר הנשים המועסקות בתחומים בהם נדרשת השכלה אקדמית גם היא נסמכת למשבר הקורונה, שכן בשנה האחרונה היה צורך בתוספת של כוח אדם במקצועות נדרשים כגון רופאות או מורות".

שטיר אף התייחסה להעלאת גיל הפרישה לנשים: "העלייה בתוחלת החיים כתופעה עולמית ובישראל במיוחד לא מותירה ברירה מבחינה כלכלית וחברתית אלא להעלות את גיל הפרישה לנשים. מדובר במהלך חיובי לנשים ולמשק בכלל, שיתרום להגדלת שיעור השתתפותן של הנשים בשוק העבודה, ובעת הזאת, נוכח משבר הקורונה, המהלך נחוץ בדחיפות. לצד ההכרח בהעלאת גיל הפרישה, בשל הארכת תוחלת החיים והאילוצים התקציביים והאקטואריים הנובעים מכך, דחיית הפרישה מהעבודה תאפשר לנשים המועסקת הכנסה מעבודה שהיא על פי רוב גבוהה באופן משמעותי מהפנסיה. מדיניות אחראית בנושא גיל הפרישה מחייבת ראיה לטווח ארוך, שתאפשר לדורות הבאים ליהנות מרשת בטחון סוציאלית מספקת ויציבה".

מהבדיקה עולה כי נרשם גידול של 3% בתעסוקת נשים (מועסקות) במקצועות הדורשים השכלה אקדמאית (מרצות, מורות, מהנדסות, רופאות, עו"ד, רו"ח וכו') שהוא כ-16,300 משרות ובסיכום מועסקות כ-643,200 נשים אקדמאיות. עוד נרשמה ירידה של 1% (מועסקות) בעבודות משרד ופקידות אשר הסתכמו ב-2,400 מועסקות. בקרב העובדות המקצועיות בתחומי התעשייה והבינוי נרשמה ירידה של 5% (1,700 מועסקות) ובסיכום מועסקות בתחומים אלה 35,500 נשים.

בקרב נשים המועסקות בתפקידי ניהול נרשמה ירידה של 11% המהווה ירידה של כ-9,900 מועסקות. סך הנשים המועסקות בתפקידי ניהול הסתכם ב-82,000 בשנת 2020, ומהווה 4% מסך הנשים המועסקות. לעומת זאת, סך הגברים המועסקים בתפקידי ניהול מהווה 10% מסך הגברים המועסקים, ומספרם עומד על כ- 211,100.

רצ"ב ההודעה המלאה

למידע נוסף בתחום זה