נשיא איגוד לשכות המסחר בשורת הצעות לשיפור הנזילות בעולם העסקים

עו"ד אוריאל לין נשיא איגוד לשכות המסחר שיגר הבוקר (24.3.20) לחשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, ולמנהל רשות המסים ערן יעקב, הצעות לשורת צעדים לביצוע מיידי כדי לשפר את הנזילות של העסקים הקריטית להישרדותם של העסקים, הנפגעים כתוצאה ממשבר הקורונה:

 

מימון חוץ בנקאי

כיום אחד המכשירים הפיננסים היעילים בפתרון בעיות מימון לעסקים קטנים ובינוניים. ענף זה המאוגד בלשכת המסחר הוכיח את יכולתו ותרומתו החשובה.
אנו חייבים לאפשר להם מינוף חזק יותר בגיוס מקורות, ולעניות דעתי בדרך של ערבות מדינה על אשראי שהם נוטלים ממקורות חוץ. זו הלוואה לכל דבר אך מאפיינים שונים וסדרי גודל אחרים.

 

ספקים למערכת הבריאות
ניתנה הנחייה להקדים תשלומים לכלל הספקים של משרדי הממשלה, אך הגזרה הסובלת מפיגורים ופירעון חובות הם דווקא ספקי מערכת הבריאות. הם ניצבים כיום בפני דרישות גבוהות יותר במועדי אספקה דחופים יותר. יש לטפל בנושא מיוחד זה כדי לאפשר להם כיום התמודדות התואמת את דרישות השעה. ספקים בחו"ל מצמצמים מאוד אשראי ובדרך הטבע דורשים בהרבה מקרים אף תשלום מראש.

 

דחיית תשלומי המע"מ
מאחר וזהו כיום אחד הרכיבים המשפיעים ביותר לעניין שיפור הנזילות בעסקים ואין אני צריך לומר נזילות כיום היא הישרדות העסק.
כאלטרנטיבה מידית, אני מציע מעבר היום למע"מ על בסיס מזומנים, ויש לכך הצדקה ברורה. כשעסקים כרגיל הספק מעביר את חיובי המע"מ אפילו לא גבה אותו בפועל. אין אנו בזמן של עסקים כרגיל ספק לא יוכל להעביר לאוצר סכומי מע"מ אותם לא גבה. זה ימוטט את הנזילות. מנגד, אין סיבה שעסק אשר לא העביר בפועל סכומי מע"מ לספק יזדכה במה שלא שילם. מסיבה זו מע"מ על בסיס מזומן, המקובל בחלק מן העסקים, חייב כיום לחול על כולם ואין מקום להבחנה בין עסקים גדולים וקטנים. גם עסקים גדולים נופלים כשאין הם מצליחים לעמוד בדרישות הנזילות.

 

מצ"ב הפניות לעיונכם

למידע נוסף בתחום זה