נשיא איגוד לשכות המסחר למנכ"ל משרד הפנים: העלאת מסים במחשכים היא נורמה ציבורית פסולה ומופקרת, אסור להרשותה בישראל

המועד האחרון לקבלת החלטות בנוגע לבקשות להעלאות חריגות במס הארנונה הינו ה 15.12.19, אך טרם פורסם באתר משרד הפנים מידע בנושא.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, שיגר מכתב בהול למרדכי כהן, מנכ"ל משרד הפנים, בו כתב: "פרסם באופן גלוי לציבור הרחב ולעסקים רשימה מפורשת למי מהרשויות ניתנו אישורים להעלאות חריגות במס הארנונה לשנת 2020, ומה היו הנימוקים לאישורים הללו". 

 

נוכח העובדה, שעל אף שמס הארנונה יעלה בשנת 2020, על פי נוסחה אוטומטית, בשיעור של 2.58%, הגישו 62 רשויות מקומיות בקשות להעלאה נוספת במס הארנונה באופן חריג בשווי של כ 161 מיליון ₪. בהתאם להוראות החוק, שרי הפנים והאוצר זכאים לתת אישורים לבקשות החריגות לתוספות במס הארנונה עד לתאריך 15.12.19 . מאחר ותאריך זה חלף, הרי שיש כיום נתון ברור מה הוחלט באשר לאותן 62 בקשות חריגות להעלאת מס הארנונה; האם משרד הפנים אישר אותן; ומה היו נימוקיו.

 

לדעת לין, "אסור שנרשה כי יועלו מסים בישראל במחשכים. זוהי נורמה פסולה ומופקרת. העלאת מסים חייבת להיות גלויה בכל השקיפות הראויה, ובאופן מיוחד כשמדובר מכוח אישור שרים בלבד. נורמה ציבורית בסיסית מחייבת שמשרד הפנים יפרסם באופן ברור וגלוי לכלל הציבור, על מנת שכל אלה הצריכים לשלם מס ארנונה חריג, בנוסף להעלאה הכלל ארצית, ידעו על כך וגם ישכילו להבין מה הנימוקים שאפשרו לרשויות המקומיות להטיל מס נוסף. זו חובה בסיבית של כל רשות מדינה ובטח של משרד הפנים".

לין הוסיף כי "אין מקום שמשרד הפנים יחכה שיאלצו אותו לפרסם מידע זה מכוח חוק חופש המידע. עליו לנהוג בנורמות ציבוריות ראויות וליזום בעצמו את פרסום החלטותיו. "


רצ"ב ההודעה המלאה. 

 

למידע נוסף בתחום זה