"נשיא איגוד לשכות המסחר: "המלצות בנק ישראל לעידוד הפריון והצמיחה תואמות את מדיניות איגוד לשכות המסחר, אך זקוקות להדגשים נוספים

"מפתיע הוא שכאשר עוסקים בעידוד הצמיחה במשק מתעלמים מההרס אותו מבצעת כיום הממשלה, פרי מדיניות מודעת ומכוונת; בדרך של פטור מתשלום מע"מ ובדיקות מכון התקנים, על מנת שלא ירכשו בחנויות וברשתות המקומיות בארץ אלא ירכשו מספקים זרים בייבוא אישי."

לדברי לין, "הדרך לעידוד מגזרים מוגדרים במשק אינה באמצעות החלה סלקטיבית של מס החברות. מס החברות חייב להיות שוויוני ובשיעור שווה על כל החברות העסקיות ואין זה משנה תחום עיסוקן."

"מחקרים שונים הראו שאם יבוטל חוק עידוד השקעות הון ניתן יהיה להפחית את רמת מס החברות לכלל החברות במשק ל- 17%. בהתחשב במבנה המשק היום, זה בהחלט יהיה תמריץ משמעותי לצמיחת המגזר העסקי כולו. "

"אין אנו שוללים סיוע מיוחד למגזרים מוגדרים במשק, כמו התעשייה או החקלאות, אך הסיוע צריך להיעשות לאחר בחינה מקיפה וזהירה של כל השיקולים, ובכל מקרה לא באמצעות הפחתת מס החברות."

בהתייחס להמלצות בנק ישראל בעניין צמצום הרגולציה והביורוקטיה, ציין לין כי "על בנק ישראל להיות הרבה יותר החלטי ומוגדר באשר לצמצום הרגולציה והביורוקטיה וללמוד מניסיון העבר מדוע הממשלה כשלה בהפחתת העול הרגולטורי. יש לצמצם את מספר הגופים הרגולטורים שבישראל נמצא בשיא עולמי - 209 גופי רגולציה, באוסטרליה יש 80 גופי רגולציה ובהולנד 12 בלבד (נתוני OECD).  כמו כן יש להבטיח מנגנון אכיפה אמתי של ביצוע החלטות הממשלה. אלה היו שני הכשלים המרכזיים מדוע החלטת הממשלה 2118 מאוקטובר 2014, לא התממשה. משרדי הממשלה ורשויות רגולטוריות התחמקו מליישם החלטה זו, דוגמת הרשות להגבלים עסקיים והרשות לשוק ההון שפעלה ללא כל רסן. "

לדברי לין, "ההמלצה להשקיע במערכת החינוך היא בדרך הנכונה, אך בנק ישראל לא צריך להסס לקבוע כי כל תלמיד הנהנה מתקציב המדינה יהיה מחויב בלימוד מקצועות הליבה. אחרת חלק גדול מההשקעה ירד לטמיון. ההמלצה לקצר את חופשת הקיץ לכלל התלמידות והתלמידים הינה מהלך נכון אך חשוב ששינוי כזה יעשה באמצעות חפיפת חופשת הקיץ עם חגי תשרי. מהלך שיחסוך מיליארדים למשק."

עם זאת הדגיש לין כי "מפתיע הוא שכאשר עוסקים בעידוד הצמיחה במשק מתעלמים מההרס אותו מבצעת כיום הממשלה, פרי מדיניות מודעת ומכוונת. יש לזכור כי הצריכה הפרטית מהווה 75% מהתוצר וממשלת ישראל מחלקת תמריצים לתושבי המדינה, בדרך של פטור מתשלום מע"מ ובדיקות מכון התקנים,  על מנת שלא ירכשו בחנויות וברשתות המקומיות בארץ אלא ירכשו מספקים זרים בייבוא אישי. "

"ראוי לציין שהיקף הרכישות במטבע זר של ישראלים רק באמצעות כרטיסי אשראי כבר נסק לכ 30 מיליארד ₪, על פי דיווחי חברות האשראי. ביטול הפטור ממע"מ בייבוא אישי הוא צו השעה על מנת למנוע הרס של חלקים גדולים במגזר הקמעונאי, איבוד מאסיבי של הכנסות המדינה ופגיעה קשה בצריכה המקומית, שהיא מנוע מרכזי בצמיחת המשק. "

למידע נוסף בתחום זה