תצהיר יצואן - המסמך שנותן אור ירוק למשלוחים בענפי הפעילות השונים בתעשייה

היקף היצוא בישראל נמצא במגמת גידול הדרגתית בשנים האחרונות. בשנת 2021 סכום היצוא עמד על 143 מיליארד דולר לעומת 109 מיליארד דולר בשנת 2020. אחד מענפי הייצוא שחוו את הצמיחה המשמעותית ביותר הוא הייצוא הביטחוני. בעקבות הסכמי אברהם והפלישה לאוקראינה, הייצוא הביטחוני זינק ב-30% בשנת 2021, ועמד על 11.3 מיליארד דולר.


הביקוש הרב למוצרים ביטחוניים מגביר את הסיכון שהם יפלו לידיים הלא נכונות וישמשו ככלי לזריעת הרס. במטרה למנוע הפצה לא חוקית של אמצעי לחימה ונשקים, מדינת ישראל יצרה אמצעי לפיקוח על סחורות אשר מיוצאות מגבולותיה - טופס תצהיר יצואן. מדובר במסמך אותו כל יצואן נדרש להעביר למכס טרם ביצוע היצוא.


מהו תצהיר יצואן?

תצהיר יצואן הוא מסמך שרשות המיסים ניסחה בשנת 2016 כדי להגביר את הפיקוח על הטובין היוצאים מן הארץ, ובכלל זה ציוד ביטחוני או דו שימושי - הכוונה היא לסחורות, טכנולוגיות ושירותים אזרחיים בעלי פוטנציאל להפוך לכלי נשק ביד היוצר או לחילופין סחורות, טכנולוגיות ושירותים שמשמשים הן למגזר האזרחי והן למגזר הביטחוני, לדוגמא: חומרי חיטוי בריכוז גבוה מ-11%, כבלי פלדה, מכונות שיקוף (רנטגן), משאבות גז וכיוצא בזה.

 • החל מיום 1.9.2016 נדרש כל סוכן מכס לקבל את תצהיר היצואן בטרם יתחיל תהליך היצוא. התצהיר יוגש לעובד המכס על פי דרישה.
 • במקרה הצורך הטופס עשוי לשמש כייפוי כוח של היצואן לסוכן המכס לבצע פעולות מכס בשמו.


האם קיים טופס תצהיר יצואן אחיד לכל סוגי הסחורות?

כל סחורה שיוצאת מגבולות הארץ מחויבת בתצהיר יצואן, אולם ישנם טובין שמעצם תכליתם נדרשים בפיקוח משרד ממשלתי רלוונטי (משרד החקלאות, משרד האנרגיה והמים וכיוצא בזה), לעומת טובין שעבורם היצואן אינו נדרש להציג אף לא אחד מצווי הפיקוח הממשלתיים.

היצואנים הפועלים בענפים השונים בתעשייה, נדרשים להעביר למכס תצהיר יצואן מותאם לסוג הסחורות שהם מייצאים, כאשר האפשרויות העומדות לרשותם הן:

 • תצהיר יצואן בטחוני - זהו מסמך שיצואנים שמתמחים ביצוא טובין ביטחוני או דו שימושי (כדוגמת כלי עבודה או תבניות בטון), נדרשים לצרף לכל משלוח שהם מייצאים ללא יוצא מן הכלל, גם אם המשלוח מכיל ציוד שאינו מפוקח בידי משרד ממשלתי מתאים. היצואן הביטחוני/דו שימושי נדרש לבדוק את רשימות הציוד המפוקח הרלוונטי לתחום פעילותו, כדי לראות האם הסחורות שהוא מייצא מופיעות בהן.
  יצואנים המתמחים בציוד ביטחוני ומייצאים למשל, מערכות הגנה אווירית או תוכנות ריגול, רשאים להתעדכן ברשימות משרד הביטחון. מנגד, יצואנים שמתעסקים בסחורות דו שימושיות, דולים את המידע הרלוונטי מרשימות משרד הכלכלה.
 • תצהיר יצואן שנתי - זהו טופס שמטרתו להעיד כי היצואן משווק סחורות שאינן ביטחוניות או דו שימושיות ועל כן אינן מחויבות בפיקוח גוף ממשלתי. את התצהיר ימלא היצואן פעם בשנה, ובו יכלול את פרטי סוכני המכס איתם הוא עובד, או לחילופין, עתיד לעבוד בשנה הקלנדרית הקרובה. במידה ויצואן משווק באופן חד פעמי סחורות ושירותים בפיקוח, הוא נדרש למלא עבורם תצהיר יצואן נפרד.


תצהיר יצואן - שאלות ותשובות

 • האם יצואן יכול לקבל פטור ממילוי התצהיר?
  יצואן אשר משנע את הטובין שלו באמצעות חברות בלדרות ו/או שירותי משלוחים, פטור מחובת מילוי תצהיר יצואן.
 • האם סוכן המכס רשאי לאשר יצוא סחורה ללא תצהיר יצואן?
  במידה והיצואן לא הציג בפני סוכן המכס תצהיר מעודכן, חתום ומתאים לסוג הסחורה אותו הוא מעוניין לייצא - סוכן המכס אינו רשאי לאשר אותה ליצוא. במידה ויעשה כן, רשות המיסים תוכל לפעול כנגדו בכל האמצעים העומדים לרשותה.
 • איזו אינפורמציה נדרש היצואן לספק במסגרת התצהיר?
  על מנת למנוע עיכובי סחורות במכס, על היצואנים הפועלים בענפי התעשייה השונים למלא תצהיר יצואן ובו לציין את פרטי היצואן/שוגר (שם החברה ומספרה כפי שמופיעה במערכות מע''מ) לצד פרטי המשלוח:
  א. מספר חשבון הספק כפי שמופיע במערכת ניהול החשבונות
  ב. תיאור הטובין במשלוח, רצוי בלווי פרט המכס המהותי
  ג. לטובין בפיקוח אפ''י יש לצרף קוד מוצר שהונפק על ידם.
  ד. מק''ט יצרן - המספר הסידורי של המוצר כפי שכתוב במערכת ניהול המלאי של היצרן
  ה. כמות הטובין במשלוח
  ו. צו הפיקוח הרלוונטי לסחורה. במידה והסחורה מפוקחת על ידי מספר צווים, יש לציין את כולם.
  ז. במידה והסחורה אינה מפוקחת יש לסמן על גבי המסמך את הסיבה לפטור מרישיון יצוא.


נוסף על כך היצואן/שוגר יידרש לציין את פרטי האדם או הגוף שמקבל את הסחורה במדינת היעד, אשר תפקידו לשחרר אותה מהמכס (הנשגר, יופיע כ-Ship To), כמו כן עליו לציין את פרטי המשתמש הסופי (End User) אליו מיועדת הסחורה, ואת פרטי מקבל חשבון הספק (יופיע במסמך כ-Bill To) - הגוף שמשלם עבור הסחורה. ולבסוף, יתבקש היצואן להצהיר כי כל הפרטים שציין על גבי המסמך הם נכונים, לציין את פרטי סוכן המכס מולו עבד על המשלוח, ולהתחייב לספק לרשות המיסים כל מידע שתדרוש.

למידע נוסף בתחום זה