הוראת נוהל מכס חדשה לייצוא טובין בטחוניים וטובין דו שימושיים

הנהלת המכס פרסמה לאחרונה הוראת נוהל טופס "תצהיר יצואן", במטרה לסייע בשמירת השלום ויציבותו לצורך, הגברת האחריות הבין-לאומית של מדינת ישראל. 

 לצורך כך, במדינת ישראל הוסדרו חוקים וצווים לייצוא של טובין ביטחוניים וטובין דו שימושיים.

בקבצים המצורפים ניתן למצוא מכתב הסבר בנושא זה של ראש מנהל המכס במשרד האוצר והוראת נוהל זמנית (גרסה א') של המכס, טופס "תצהיר יצואן".

למידע נוסף בתחום זה