תביעות לפיצוי העסקים בגין הנזקים שנגרמו עקב המשבר בנמלי הים

בתחילת השבוע התבשרנו על הסכמים בין ההנהלות לעובדים בנמלי הים, לשינויים במתכונת העבודה בנמלים, שאמורים לגרום לכך שתוך תקופה קצרה הפיגורים והעיכובים יצומצמו והמצב בנמל יחזור לשגרה.


נמלי הים בישראל הם מונופול בבעלות המדינה. הם נועדו לשרת את המשק. המציאות בתקופה האחרונה ובעיקר בחודש האחרון של תורים ארוכים של ספינות שממתינות מחוץ לנמל ועיכובים בלתי נסבלים בפריקה ובטעינה משמעותה שירות לקוי ואי עמידה בתכלית לשמה הוקמו הנמלים.


במהלך המשבר בנמלי הים בוצעו פניות רבות, שלנו ושל אחרים, לכל הגורמים האחראיים כדי לשנות את התפקוד הלקוי של נמלי הים. הוצעו בהן פתרונות אמת להתאמת רמת התפקוד לצרכים של היבואנים והיצואנים ברמה סבירה, אך לא בוצעו שינויים נחוצים בדחיפות הנדרשת. לא ניכנס כאן לסיבות לכך. אפשר לומר, כי גם הסכמי העבודה הקיימים וגם אינטרסים כאלה ואחרים מונעים מנמלי הים להתאים עצמם לתנאי היבוא והיצוא הנדרשים כיום.


אנו תקווה, כי ההסכמות מתחילת השבוע אכן יביאו להקלה משמעותית בעומס בנמלים, אבל אין בהן כדי לתת מענה לנזקים הכבדים שנגרמו וממשיכים להיגרם ללקוחות כתוצאה מהתפקוד הלוקה בחסר של הנמלים. גם אם הנמלים יתפקדו כמצופה מהם מכאן והלאה, אין בכך כדי לתת מענה לנזקים שנגרמו בתקופת המשבר.


על כן, כל חבר לשכה, המעוניין להגיש תביעה כאמור, מתבקש לפנות אלינו בכתב תוך מתן הסבר מפורט של הנזק שנגרם לו.
התביעה והצגת העניין חייבות להיות מבוססות משפטית ועובדתית: תיאור תמציתי של נזקים ממשיים שנגרמו מחמת פיגור לא סביר בפריקת המטענים מהאניות שהגיעו לנמלי ישראל, או בהטענתם בסחורה המיועדת לייצוא.
בשלב זה אין לנו צורך במסמכים המבססים את התביעה, אבל אתם מתבקשים לרכז את כל הראיות התומכות בדרישתכם אצלכם למקרה שהנושא יובא לפתחו של בית המשפט.
הנזק יכול להתייחס גם להשחתות שנגרמו למוצרים עצמם כתוצאה מפיגורים ממושכים בביצוע מועדי האספקה והעלויות הנוספות הכרוכות בכך.


כל חבר לשכה, הסבור שיש לו תביעת נזיקין מבוססת (אם כוסה הנזק בכל דרך אחרת, אין בסיס לתביעה), מתבקש לפנות לעו"ד שלומי לויה, היועץ המשפטי וסמנכ"ל משפט וממשל בלשכה באמצעות מילוי הפרטים בטופס מטה


לאחר שנקבל מכם את הפניות כמפורט, ננהל את המהלכים המשפטיים הנחוצים.

סברנו, כי בשלב זה נכון לחשב נזקים החל מיום 1.7.2020 ועד סוף אפריל 2021. כמובן שניתן יהיה להגיש עדכונים לאחר תאריך זה.


הלשכה המשפטית תתאם ותרכז את הטיפול המשפטי בהגשת התביעות לפיצויים ותעמוד במידת הצורך בקשר ישיר עם נציגי התובעים.


לנוחיותכם מצורפת סקירה על מצבי נמלי הים בישראל נכון לחודש אפריל 2021 - לעיון לחצו כאן

*
*
*
*
*
Change the CAPTCHA code
למידע נוסף בתחום זה