דיווח על מינוי או החלפת נאמן בטיחות במקום עבודה

בטיחות העובדים חשובה בימי שגרה ובימי חירום. סיכוני בטיחות קיימים בשורה ארוכה של פעילויות ומתקנים, לא רק בתחומי הבנייה או התעשייה הכבדה אלא גם בענפי המסחר והשירותים, ובפרט בפעילויות שיש בהן מיכון, חשמל, שינוע, אחסנה, תובלה ופעילויות אחרות המחייבות נוכחות פיסית ולא יכולות להיעשות מרחוק או מהמחשב בלבד


משבר הקורונה כופה אילוצים שונים על אופן הפעלת כוח האדם, משמרות, ריחוק ותחלופה בין עובדים שנועדו לצמצם את פוטנציאל ההדבקה והתחלואה בנגיף. אולם גם בימים אלו בהם המשק מתמודד עם משבר הקורונה ועם שורת תקנות והנחיות, אין מקום לרפיון או לשאננות בכל הנוגע לבטיחות ולגיהות במקומות העבודה, ואף להיפך.


לאור זאת אנו מבקשים להפנות אתכם לעדכון מיום ה 26 בנובמבר 2020 מאת משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים באשר לדיווח על מינוי או החלפת נאמן בטיחות במקום עבודה; בקישור המצורף ישנן הנחיות למקומות העבודה המחויבים בהפעלת נאמני בטיחות באשר לדיווח על מינוי או החלפה של נאמני בטיחות במקום העבודה.

העסקת ממונה בטיחות – מי מחויב?

בחוק הארגון ופיקוח על העבודה (ממונים על הבטיחות), תשנ"ו- 1996, מגדיר סעיף 4 – חובת מינוי ממונה על הבטיחות, אילו עסקים מחויבים בהעסקת ממונה בטיחות. רשימה זו כוללת:

  1. מקומות עבודה המחזיקים מעל ל-50 עובדים וכפופים לפקודות הבטיחות.
  2. עסקים מתחום החקלאות בהם מועסקים מעל ל-50 עובדים.
  3. אתרי בנייה בהם מועסקים מעל ל-100 עובדים.
  4. כל בית עסק אחר אשר המפקח האזורי קבע כי הסיכונים המאפיינים אותו מצריכים מינוי של ממונה בטיחות.


מינוי נאמני בטיחות - כל מקום עבודה

  1. במקום בו פועלת ועדת בטיחות, חבריה הם נאמני הבטיחות במפעל.
  2. במקום בו אין ועדת בטיחות, ימונו נאמני בטיחות על ידי ועד העובדים (אם קיים) או יבחרו על ידי העובדים עצמם, בעת מינוי או בחירה של נאמני בטיחות יש להביא בחשבון את ערנותם והבנתם לנושאי הבטיחות בעבודה.
  3. המינוי הוא לתקופה של שלוש שנים, לאחר מכן ניתן לבוחרם או למנותם מחדש.ע"פ חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד-1954, (א) מפעל שמעסיקים בו 25 עובדים לפחות תהיה בו ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעסיק שווה בשווה; מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בועדה, וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לעניני בטיחות וגיהות באותו מפעל.
בחוק מפורטת מהות התפקיד, וחובת הדיווח על מינוי נאמני בטיחות. לקריאה נוספת לחצו על הקישור.

למידע נוסף בתחום זה