משולחנו של הנשיא

21/06/18:

חברות וחברים יקרים,

בפעם הקודמת דיווחתי על פגישה שקיימתי עם שר הכלכלה והתעשייה, אלי כהן. הפעם ברצוני לדווח על פגישתי האחרונה עם שר האוצר, משה כחלון.

בשיחתנו הבלטתי שני היבטים מרכזיים:

הראשון, העיוות שקיים בעיצוב המדיניות הכלכלית במדינה. כל המשאבים מתועלים למגזר התעשייה ולהיי-טק. מגזר התעשייה מעסיק לא יותר מ-425 אלף עובדים. ההיי-טק, עם כל חשיבותו, לא יותר מאשר 9% ממבנה התעסוקה. מגזר המסחר והשירותים מעסיק 1.8 מיליון איש. אבל קובעי המדיניות, במידה רבה, מתעלמים ממגזר זה על אף שהוא בית היוצר של מקומות העבודה בישראל;

השני, מגזר המסחר והשירותים סופג, יותר מכל מגזר עסקי אחר, שטף של רגולציה בלתי פוסקת.

שר האוצר הביע עניין להצטרף למאבק בהפחתת נטל הרגולציה, ולבקשתו העברתי רשימה מפורטת של חוקים רגולטוריים שהועמסו על גב המגזר הקמעונאי משנת 2000; וכן רשימת לוואי מהי הרגולציה שהועברה משנת 2008.

כמו כן, בפגישתנו עלה הצורך בסיוע אמת לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים, ולבקשת השר, הגשתי תכנית של שישה סעיפים ברי יישום:   
1. הקפאת מס הארנונה
2. ביצוע חוק מוסר תשלומים במלואו
3. הגדלת נתח ההשתתפות של עסקים קטנים ובינוניים בעוגת המכרזים הציבוריים
4. סיום הליכי רישוי עסקים
5. בלימת הרגולציה
6. צמצום הביורוקרטיה בדרך של הארכה אוטומטית של אישורים מתחדשים.

אני מאמין כי לאחר פגישה זו משרד האוצר יירתם יותר הן למאבק ברגולציה והן להקלה בעומס המוטל על מגזר המסחר והשירותים.    


בידידות,  
אוריאל

14/06/18:

חברות וחברים יקרים,

מצאתי לנכון לעדכנכם באשר לפגישותיי עם אישי כלכלה מרכזיים.

בימים האחרונים קיימתי פגישות עבודה עם שר האוצר ושר הכלכלה, כדי לדון עימם בנושאים המרכזיים העומדים על סדר היום של פעילותנו.

להלן דיווח קצר על תוצאות הפגישה (13.6.18) עם שר הכלכלה אלי כהן:

* החלטנו על חידוש פעילותה של הוועדה הפריטטית המשותפת. בוועדה דנים בנושאי מאקרו ונושאים ענפיים, הבאים לידי ביטוי בממשק העבודה שבין חברי הלשכה ומשרד הכלכלה, על יחידותיו השונות, לצורך מיקוד ופתרון יעיל של הנושאים העומדים על הפרק. בראשות הוועדה יעמדו במשותף עו"ד דן כרמלי המשנה למנכ"ל לשכת המסחר והגב' נעמה קופמן, המשנה למנכ"ל משרד הכלכלה. 

* הצגתי עמדה ברורה כי תזכיר 'צו יבוא אישי' לא עומד במבחן "הכמות הסבירה" וייצור יבוא מסחרי פרוץ במסווה של יבוא אישי. עמדתנו והסתייגויותינו יועברו באופן מקיף ומרוכז למשרד הכלכלה בהתאם לנקוב בצו.

* הצגתי בפני השר את מבנה התעסוקה במשק. הדגשתי כי עיקר תשומת הלב של משרדי האוצר והכלכלה מופנית לחיזוק ענפי התעשייה וההיי-טק. התעשייה מעסיקה לא יותר מ- 425,000 עובדים ונהנית מעיקר ההטבות, בעוד שמגזר המסחר והשירותים מעסיק 1.8 מיליון עובדים ונהנה מתמיכה מועטה ואף נפגע מפעולות הממשלה. השר הבטיח כי כבר בקרוב יחול שינוי במדיניות המשרד בנושא זה.

* הזמנתי את השר לפתוח כנס מרכזי שנקיים ב 11 ליולי בגני התערוכה בתל אביב, שיעסוק בעתיד המגזר הקמעונאי בישראל.

 

בברכת חברים,

אוריאל לין

חדשות חמות

צרו קשר

רחוב החשמונאים 84 תל אביב, ת.ד 20027 מיקוד 6713203
+972-3-563-1010 +972-3-563-1010 +972-3-561-9025 +972-3-561-9025 chamber@chamber.org.il
*
*
*
*
*
חבר לשכה?
*
*
Change the CAPTCHA code