אטא קרנה לתורכיה

הוצאת טובין לתורכיה תחת אטא קרנה

בסעיף B בקרנה יש לציין את שמו של הנציג שישחרר את הטובין בתורכיה. המכס התורכי לא מקבל יפוי כח.

כמו כן יש להקפיד לחתום על כל טפסי הקרנה בחלק התחתון, זאת לפני יציאת הטובין מישראל. (בשאר המדינות הלקוח יחתום רק על הטופס הירוק לפני היציאה מהארץ ועל הטפסים הפנימיים החתימה תתבצע במעמד המוכס בעת היציאה והכניסה בכל מדינה).

כמו כן המכס התורכי מגביל את שהיית הקרנה בחצי שנה. יש להקפיד ולצאת בזמן שאם לא כן תתקבל תביעת מסים בגין הקרנה.

לתשומת לבכם: שימוש בקרנה בתורכיה לאחר הגבלת שהייה / לאחר שפג תוקפו או השארת הטובין בתורכיה באופן מוחלט תביא למצב בו תתקבל תביעת מסים דרך לשכת המסחר התורכית וכן תביעה ישירה לבית הלקוח באמצעות בתי המשפט על ידי המכס התורכי. התביעה של המכס התורכי יכולה להיות כפולה מתשלום המסים זהו תשלום קנס בגין אי שימוש נכון בקרנה.

מהו קרנה

למידע נוסף אודות סחר חוץ בתורכיה לחץ כאן

למידע נוסף בתחום זה