דגשים לגבי השימוש בקרנה בארה"ב

ציוד בטחוני צריך רישיונות יבוא בעת הכניסה לארה"ב. חשוב להקפיד ולהחתים את היציאה מארה"ב. אי החתמה גוררת קנס של כ-50 עד 100 דולר וזאת בתנאי שהקרנה הוחתם לישראל.

להלן קישור לנקודות המכס ושעות פעילותם. לא כל בתי המכס עובדים 24/7. באחריות הלקוח לוודא שעות פעילות ולדאוג להחתים את הקרנה ביציאה

https://www.cbp.gov/contact/ports

למידע נוסף בתחום זה