וריאציות של מונחי ה-Incoterms

בגיליון הראשון סקרנו את מונחי ה-Incoterms, כך שמונחי ה-Incoterms ה"רגילים" באים לשקף את הנוהג המסחרי הכללי ביותר, ייתכן מצב בו הצדדים ירצו להרחיב ולשנות במקצת את המונחים על מנת לדייק בפרטים שונים אשר ייתכן ואינם ברורים מספיק בשימוש במונחים המקובלים.

חשוב להדגיש שעל הצדדים לשקול היטב לפני שיעשו שימוש בוריאציות של מונחי ה-Incoterms. יש לקחת בחשבון ששימוש בוריאציה – אף שמוזכרת בפרסומי ICC, תגרום לצדדים לעבוד מחוץ לנהלי ה-Incoterms הרגילים והעבודה אתם היא על סיכונם הבלעדי של הצדדים. על צדדים שבכל זאת החליטו להשתמש בוריאציות להחליט היטב כיצד להגדיר את המונחים והאם הוספה של הוצאות לצד מסוים פירושה בהכרח גם הוספה לסיכונים שאותו צד מוכן לקחת על עצמו. כמובן שלא נוכל לפרט את הוריאציות כולן אך נעשה מאמץ לפרט את המקובלות והידועות ביותר.

וריאציות של המונח EXW
Ex Works Loaded
הוריאציה באה לפתור בעיה שהוגדרה כ"פער הסיכון" – Insurance Gap. לפי ההגדרה של המונח (סעיף A4):
Delivery- The Seller must place the goods at the disposal of the buyer at the named place of delivery, not loaded on any collecting vehicle, on the date or within the period agreed or, if no such time is agreed, at the usual time for delivery of such goods. מאידך, פוליסת הביטוח של הקונה מכסה כנגד סיכונים רק עם מסירת הטובין בפועל לקונה או סוכן מטעמו. קיים, אם כן, "פער סיכון" שבין השלב שבו מעמיד הספק את הטובין לרשות הקונה לבין השלב שבו מקבל הקונה את הטובין לחזקתו. פער זה יוצר מצב בלתי נסבל שבמסגרתו הטובין, לכאורה, אינם מבוטחים.

כדי  להימנע מהעדר כיסוי מתאים בשלב הביניים שהוא ללא ספק שלב קריטי, מומלץ להשתמש  במונח EXW עם תוספת קטנה, אולם משמעותית, המתייחסת לטעינת כלי ההובלה. הכוונה למונח "EXW Loaded" או כפי שמרבים לציינו – (EXL (Ex Works Loaded. במונח זה, שאינו מונח INCOTERMS "טהור" נעשה ניסיון להרחיב את אחריותו של הספק מחד, ולצמצם את זו של הקונה מאידך (השימוש במונח זה  כפוף להסכמת הצדדים לעסקה).

בשימוש במונח זה, נדרש למעשה הספק לעשות "צעד" אחר נוסף קדימה אל מול הקונה ולקבל על עצמו "הרחבת סמכויות" ולטעון, על חשבונו, את המשאית הבאה לאסוף את הטובין, נשוא העסקה, ולקבל על עצמו את הסיכון הכרוך בכך.

במידה וטובין נרכשים על בסיס EXW על הקונה להיות מוכן לטעון בעצמו את הטובין. כאשר ההובלה מתבצעת במכולה מלאה FCL והקונה מעוניין כי המוכר יטען המכולה, יש לציין זאת כלהלן:
EXW and Loaded into Container.

מן הראוי להדגיש כי המונח EXW Loaded הינו "בן חורג" למשפחת ה–Incoterms אולם השימוש בו קיים ואף נדון במסגרת החלתם של מונחי Incoterms 2000 ובהגדרת המונח במהדורת 2000, נקבעה חלופה אפשרית הגורסת כי:
“…If the parties wish the seller to be responsible for the loading of the goods on departure and to bear the risks and all the costs of such loading, this should be made, clear by adding explicit wording to this effect in the contract of sale".


EXW Cleared
בשימוש בוריאציה זו הכוונה היא למנוח זהה לחלוטין ל-EXW בעוד שתהליך המכס ביצוא יהיה על חשבונו ואחריותו של היצואן. מונח זה הוא מונח שבגדר סלנג, לא מופיע בפרסומי ה-ICC ומומלץ להשתמש במונח  FCA Seller Premises במקומו.

Ex
בדרך כלל שימוש של מונח עם קידומת Ex פירושו דומה ל-EXW. כך ניתן לפגוש מונחים כמו Ex Factory, Ex Warehouse או Ex Mill. יש להדגיש שכל המונחים הללו הם בגדר סלנג טהור, אינם מוזכרים בפרסומי ה-ICC ואינם מגדירים בבירור את חלוקת הסיכונים בין הצדדים.

וריאציות של המונח FCA
על פי ההגדרה בפרסום הרשמי של לשכת המסחר ( פרסום מס' 560 )  ניתן להבחין כי בהגדרת המונח, מציגה לשכת המסחר הבינלאומית שתי נקודות מסירה אפשריות:
האחת, מסירה במחסן המוכר (Seller's Premises) והשניה, At any other place.
בהתייחס לאפשרות הראשונה, מסירת הטובין במחסן המוכר, הכוונה שהקונה או שלוח מטעמו יאספו הטובין, נשוא עסקת המכר, ממחסן המוכר. במקרה זה חובה על המוכר לדאוג לטעינת הטובין על הרכב הבא לאספם ובנוסף לדאוג להתרתם ליצוא.
באפשרות השניה, מסירת הטובין תתבצע על ידי המוכר בכל נקודה אחרת שבה הוסכם בין הצדדים על מסירתם למוביל בינלאומי, במקום בו נוהג המוביל לקלוט טובין להובלה. במקרה זה, פריקת הטובין מכלי הרכב המביאים את הטובין למחסן תהייה על חשבון וסיכון הקונה.

וריאציות של המונח FOB
בשימוש במונח FOB מתבצעת מסירת הטובין  לקונה  עם מעבר הטובין את מעקה האונייה בנמל המוצא. זיקת הביטוח, נטל ההוצאות ונטל האחריות עוברים ממוכר לקונה עם חציית הטובין את דופן האונייה בנמל המוצא. כך שדופן האנייה היא לא נקודה ברורה לחלוטין, הרי שפעמים רבות יבקשו המוכר והקונה להוסיף למונח ביטויים נוספים כמו stowed אשר באים להגדיר בצורה מדויקת יותר את חלוקת החובות בין הצדדים. חשוב לציין שכאשר מוכר וקונה משתמשים באחת מהוריאציות הבאות, אין זה ברור אם חלקות החובות בין הצדדים כוללת הוצאות בלבד או גם סיכונים.

להלן הוריאציות המקובלות ביותר:

FOBT

Free on Board Trimmed

מסירת הטובין על סיפון האונייה כולל הוצאות יישור המטען בבטן האנייה .

FOBS

Free on Board Stowed

מסירת הטובין על סיפון האונייה, כולל הוצאות סידור המטען במחסן האנייה.

FOBST

Free on Board Stowed and Trimmed

מסירת הטובין על סיפון האונייה כולל הוצאות סידורם ויישורם במחסני האונייה.

  
חשוב להדגיש ששלושת המונחים הללו נמצאים בשימוש בעיקר בהובלת מטעני צובר. עקב חוסר הבהירות שלהם ממליצה לשכת המסחר הבינלאומית להמעיט בשימוש בהם.

המונח FOB בשימוש בשוק האמריקאי
 מערכת מונחי ה-Incoterms היא לא המערכת היחידה בעולם הבאה להגדיר את הוצאות וסיכוני המוכר והקונה בשימוש במונחים השונים . אחת המערכות המקבילות היא המערכת האמריקאית הידועה כ-Foreign Trade Definitions. מערכת זו נוצרה ב-1919 ועודכנה ב-1941. בעוד שרוב המונחים בהתאם למערכת האמריקאית דומים למדי למערכת ה-Incoterms, הרי שבשימוש במונח FOB מתכוונים לעתים המוכר והקונה האמריקאי למשהו שונה לחלוטין ממה שמוכר במונחי ה-Incoterms. במאמר Talking the Same Language שפרסמו Thomas Smith ו-Mark Zeller במגזין The Market ב-2005 כתבו השניים:
"FOB": This expression can virtually mean anything in the United States. It has at least six different variations, which range from an indication close to that of EXW – right across to something approximate to DDP"!

במלים אחרות –בשוק האמריקאי למונח FOB פירושים שונים והשימוש בו יכול להיות מבלבל למדי.  באחד מהגליונות  הבאים של המגזין נביא כתבה מפורטת בעניין, אך להלן כמה מהשימושים המקובלים במונח FOB אצל מוכרים וקונים אמריקאים:
 

השם האמריקאי למונח

מקביל למונח Incoterms

FOB Shipping Point, freight collect

FCA

FOB Shipping Point, freight prepaid

CPT

FOB Destination

DDU


וריאציות של המונח CIF
CIF Landed
השימוש בואריאציה זו בא להראות ביתר דיוק את הנקודה אשא עד אליה המוכר נושא בהוצאות. הכוונה בשימוש במונח זה היא להראות שהמוכר הוא זה אשר ישלם עבור הפריקה של המטען מהאנייה. השימוש במונח CIF Landed אינו משנה את נקודת חלוקת הסיכונים בין הצדדים הוא מתייחס להוצאות בלבד.

לשכת המסחר הבינ"ל ממליצה במקום השימוש במונח CIF Landed להשתמש במונח CIF ולהוסיף ביטוי מתאים כמו:
Discharging costs until placing the goods on the quay for seller's account

וריאציות של המונח DDU
DDU Cleared
בשימוש במונח זה, מסירת הטובין לקונה מתבצעת בנקודת מסירה מוסכמת בין הצדדים לעסקה, במדינת היעד, לא כולל תשלום בגין מכס ו / או מסים. על הקונה חלה החובה להתיר, על חשבונו, את הטובין המיובאים מרשות המכס.  סוגיה שעולה לא פעם היא נושא  עמלת שחרור הטובין  ביבוא  וחובת התשלום בגינה. עלויות השחרור נגזרות כידוע  מעצם פעולת  הגשת המטען לשחרור במכס – פעולה זו כוללת שורה של  פעולות משנה  כגון: סיווג והערכת הטובין  וכן  בירורים, במידה ואלה נדרשים, מול  אנשי המכס  בתחנות המכס השונות. לפי ברירת המחדל של המונח, פעילות זו מתבצעת על ידי סוכן המכס הפועל כשלוח מטעם הקונה ולכן על הקונה לשלם בגין  פעולה  זו. גרסה שונה קיימת כאשר הצדדים לעסקה הסכימו על רכישת טובין בתנאי DDU Cleared. במקרה זה, ישלם המוכר עבור עמלת שחרור לסוכן המכס במדינת היבוא וזה האחרון יחייב את הקונה בשיעור המסים הנדרש בלבד.

וריאציות של המונח DDP
בשימוש במונח זה, מסירת הטובין לקונה מתבצעת בנקודת מסירה מוסכמת בין הצדדים לעסקה, במדינת היעד, כולל תשלום בגין מכס ו / או מסים. על הקונה חלה החובה להתיר, על חשבונו, את הטובין המיובאים מרשות המכס. סוגיה שעולה לא פעם היא נושא תשלום המע"מ ביבוא. 

במידה והצדדים לעסקת המכר מעוניינים לצמצם את החובות המוטלות על המוכר ולהחריג מהם את חובת תשלום המע"מ במדינת היבוא, יש לכלול זאת, במפורש, במונח, למשל:
DDP, VAT Unpaid או DDP, VAT Excluded.

וריאציות נוספות
  
להלן מספר וריאציות שניתן לראות לעתים ומונחי ה-Incoterms הקרובים ביותר בפירושם, לוריאציות אלה:

המונח

פירוש  ראשי תבות

מונח ה-Incoterms הקרוב ביותר בפירוש למונח

EXF

Ex Factory

EXW

PAF

Packed at Factory

EXW

FOT

Free on Truck

FCA

FOR

Free on Rail

FCA

C&F

Carriage & Freight

CFR

DIS

Delivery into Store

DDU  
DDP

FIS

Free into Storage

DDP

DOOR TO DOOR

 

DDP

FREE DOMICILE

 

DDP

 

  
המאמרים באתר זה משקפים את דעתו של כותבם ואין בהכרח חפיפה בינם לבין עמדות איגוד לשכות המסחר. במאמרים ו/או בידיעות ו/או בכל חומר אחר באתר אין משום המלצה או חוות דעת לפעילות או להימנעות מפעילות. קבלת החלטה כלשהי על סמך מידע כלשהו המופיע באתר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

 

 

למידע נוסף בתחום זה