הוטל פיקוח חמור על יצוא מישראל לצפון קוריאה


בתאריך 21.12.2015 פורסם ברשומות על ידי ראש הממשלה וממלא מקום שר הכלכלה צו הייבוא והייצוא (פיקוח על יצוא טובין לרפובליקה העממית הדמוקרטית של קוריאה).

הצו אוסר יצוא מישראל לצפון קוריאה של מוצרים מסוימים המפורטים בתוספת הראשונה לצו ומגביל את היצוא של יתר המוצרים, באמצעות חובת קבלת רישיון יצוא עבורם מהרשות המוסמכת במשרד הכלכלה.


לעיון בצו - לחץ כאןלמידע נוסף בתחום זה